ปิด
ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่
กาญจน์ขยายเวลาปิดด่านเจดีย์สามองค์อีก 14 วัน หลังพบคนติดโควิดที่ชายแดนพม่า

กาญจน์ขยายเวลาปิดด่านเจดีย์สามองค์อีก 14 วัน หลังพบคนติดโควิดที่ชายแดนพม่า

0
21 ต.ค. 63

กาญจนบุรีขยายเวลาปิดจุดผ่อนปรนการค้าด่านเจดีย์สามองค์เพิ่มอีก 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิค-19 อีก 1 ราย ในกิ่งอำเภอพญาตองซู ชายแดนสังขละบุรี


นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีที่ 4205/2563 เรื่องขยายเวลาการระงับใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยให้มีการระงับใช้ช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรณจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านเจดีย์สามองค์เพิ่มอีก 14 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563


1603241876889


ประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากพบว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีการเพิ่มสูงขึ้นของผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีรายงานว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นหญิงอายุ 22 ปี ในพื้นที่กิ่งอำเภอพญาตองซู ฝั่งตรงข้ามชายแดนบ้านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจึงได้ประกาศขยายเวลาการระงับใช้ช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านเจดีย์สามองค์เพิ่มอีก 14 วัน ดังกล่าว


1603241848122


ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่