close sticky
ยาดมโป้ยเซียน

โครงการ "คนละครึ่ง" เปิดลงทะเบียนแล้ว รับเงินช่วยใช้จ่ายจากรัฐวันละ 150 บาท

0
16 ต.ค. 63

โครงการ "คนละครึ่ง" เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง แล้วตั้งแต่วันนี้


โครงการ "คนละครึ่ง" ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. เพื่อรับสิทธิการร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปกับภาครัฐ โดยรัฐจะช่วยจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท จำนวน 10 ล้านคน ตลอดระยะเวลาโครงการ (ตุลาคม-ธันวาคม 2563)


เงื่อนไขการใช้สิทธิ


- รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน
- จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
- ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
- ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
- ใช้ได้เวลา 06.00 - 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้
- ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ


1602813425145


คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ


- มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th)
- จำกัดจำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด


วิธีการเข้าร่วมโครงการและการใช้สิทธิสำหรับประชาชน


1.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com
2.ได้รับ sms แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
3.ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง ซึ่งเป็น App หลักในการใช้จ่าย
4.ได้รับสิทธิคนละครึ่ง 150 บาท/วัน ทุก 06.00 น.
5.เติมเงินเข้า G-Wallet และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
6.เข้า App เป๋าตัง และกดสแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
7.เสร็จสิ้นการชำระเงิน


121336506_138686264632436_198


สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว จะต้องรอ SMS ตอบกลับมายืนยันว่าสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้สำเร็จ จากนั้น ผู้ได้รับสิทธิต้องไปยืนยันตัวตนผ่านกระเป๋าเงิน อิเล็กทรอนิกส์ คือ แอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ก่อน จึงจะสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าที่ติดตั้งแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อรับสิทธิได้


สามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.2563 จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2563 ในเวลา 06.00-23.00 น. พร้อมกันนี้ หากได้รับ SMS แล้ว ไม่ใช้จ่ายภายใน 14 วัน จะถูกตัดสิทธิทันที โดยสิทธิที่ถูกตัดจะนำไปเปิดให้ลงทะเบียนกับผู้สนใจใหม่อีกครั้ง


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่