พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 469 นาย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ 469 นาย

0
15 ต.ค. 63

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารสังกัดกระทรวงกลาโหม เป็นกรณีพิเศษ จำนวน 469 ราย


เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน สังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีทางราชการ จำนวน 469 นาย


อ่านรายละเอียดต่อที่นี่ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 94 นาย

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่