close sticky

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 94 นาย

0
14 ต.ค. 63

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม 94 นาย


วันนี้ (14 ต.ค.) ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน 94 นาย ดังนี้


 


1602672296174_1


1602672315376


1602672333540


1602672400643

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม