ครม.ไฟเขียวต่ออายุช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรคนจนถึง ก.ย.64

ครม.ไฟเขียวต่ออายุช่วยค่าน้ำ-ค่าไฟ ผู้ถือบัตรคนจนถึง ก.ย.64

0
22 ก.ย. 63

ครม. อนุมัติขยายมาตรการช่วยค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 1 ปี ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2564


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไป 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงเดือนกันยายน 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 13.9 ล้านคน คิดเป็นครัวเรือนประมาณ 8 ล้านครัวเรือน ซึ่ง 1 ครัวเรือน สามารถใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น เนื่องจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายนนี้


สำหรับค่าไฟฟ้า กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้สิทธิตามมาตรการนี้ ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าทั้งหมด


ส่วนค่าน้ำประปา ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน 100 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงิน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมด

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่