"ตลาดไท ซีเล็ค" ดันสมุนไพรสด-เครื่องเทศสด เข้าระบบตลาดกลาง

"ตลาดไท ซีเล็ค" ดันสมุนไพรสด-เครื่องเทศสด เข้าระบบตลาดกลาง

0
17 ก.ย. 63

นายอดิศร์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) กล่าวว่า “โครงการตลาดไท ซีเล็ค ‘สมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP’ จะถูกขับเคลื่อนโดยใช้กลไกตลาดกลางค้าส่ง และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของตลาดไท เข้ามาช่วยสนับสนุนการจัดจำหน่ายสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยซึ่งหมุนเวียนเข้าสู่ตลาดไทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการเปิดพื้นที่ซื้อขายสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP โดยเฉพาะ


ภายในโซนผักร่วมใจ ผักปลอดภัย ณ ลานผัก ตลาดไท และมีบริการรถขนส่ง ‘ตลาดไท เฟรช’ (TALAADTHAI FRESH) อำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าไปยังพันธมิตรคู่ค้าทางธุรกิจของตลาดไท อาทิ กลุ่มโรงเรียน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มตลาดสด เป็นต้น ซึ่งในปี 2562 ที่ผ่านมา ตลาดไทมีสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP หมุนเวียนเข้าตลาดจำนวน 9,700 ตัน แบ่งออกเป็นสมุนไพรสดปลอดภัย GAP จำนวน 2,780 ตัน และเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP จำนวน 6,920 ตัน


โดยตลาดไทคาดว่าหลังจากผลักดันอย่างจริงจังภายในหนึ่งปีแรก จะมีกลุ่มเกษตรกรสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP จากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 กลุ่ม และมีปริมาณสินค้าสมุนไพรสดและเครื่องเทศสดปลอดภัย GAP หมุนเวียนในตลาดไทเพิ่มขึ้นอีกกว่า 15,000 ตันในเดือนกันยายน 2564 และจะมีการขยายโครงการไปยังกลุ่มสินค้าแปรรูปต่อไปในอนาคต


นายอดิศร์ กล่าวว่า โครงการตลาดไท ซีเล็ค ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนับจากจุดเริ่มต้นที่ได้นำสินค้าผักปลอดภัย GAP ของเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนำร่องภายใต้ชื่อ “ผักร่วมใจ ผักปลอดภัย” ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งเกษตรกรและผู้บริโภค โดยมียอดจำหน่ายในปี 2562 ถึง 659 ล้านบาท

ข่าวยอดนิยม