ยาดมโป้ยเซียน
ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
ฝ่ายมั่นคงขอมธ. งดเรียน-สอน ปิดประตูเข้าออกสกัดม็อบ 19 ก.ย.

ฝ่ายมั่นคงขอมธ. งดเรียน-สอน ปิดประตูเข้าออกสกัดม็อบ 19 ก.ย.

0
17 ก.ย. 63

ฝ่ายความมั่นคงขอความร่วมมือ มธ. งดการเรียนการสอน และปิดประตูเข้า-ออก วันที่ 19-20 ก.ย. คาดสกัดม็อบเข้ายึดพื้นที่ชุมนุม 


วันนี้ (17 ก.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ ได้ลงนามในหนังสือบันทึกข้อความถึง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มธ. ใจความระบุว่า เนื่องจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และคณะประชาชนปลดแอก จะจัดการชุมนุม วันที่ 19 ก.ย ที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจึงขอความร่วมมือจาก มธ.ท่าพระจันทร์ ให้งดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการติดต่อ ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. และให้ปิดประตูทางเข้าออก ฝั่งสนามหลวง และฝั่งท่าพระจันทร์ ให้เข้าทางประตูท่าพระอาทิตย์ เพียงประตูเดียว และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบัตรประชาชน โดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่

เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายความมั่นคง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดังที่กล่าวมาในขั้นต้น คณะนิติศาสตร์จึงของดกิจกรรมการเรียนการสอนและการติดต่อ ที่ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย. และจำเป็นต้องปิดประตูเข้าออกทุกจุดภายในคณะ จึงขอความร่วมมือคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ งดเว้นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าว หากมีเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องเข้ามาในคณะนิติศาสตร์ ให้แจ้ง หัวหน้างานธุรการ (ท่าพระจันทร์) เพื่อประสาน เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่