ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง 'เทพไท' หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

ศาลรัฐธรรมนูญสั่ง 'เทพไท' หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส.จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย

0
16 ก.ย. 63

ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ "เทพไท เสนพงศ์" หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย กรณี กกต.ขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลงหรือไม่ หลังถูกลงโทษจำคุก 2 ปีและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี


เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 ศาลรัฐธรมนูญได้พิจารณาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายเทพไท เสนพงศ์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) หรือไม่


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


ศาลตัดสินจำคุก 2 ปี “เทพไท” และน้องชาย ทุจริตเลือกตั้งนายกฯ อบจ.


โดยศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ กกต. ผู้ร้อง มีมติให้สมาชิกภาพ ส.ส. ของนายเทพไท เสนพงศ์ ผู้ถูกร้อง มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (4) และมาตรา 96 (2) เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 63 ผู้ถูกร้อง ต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดนครศรีรรมราช ลงโทษจำคุก 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้ถูกร้องมีกำหนดสิบปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา


ผู้ร้องจึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามรัฐธรมนูญ มาตร 82 วรรคสี่ ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง หรือไม่ กรณีต้องด้วยรัฐธรมนูญ มาตรา 82 วรรคสี่ ประกอบวรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรมนูญจึงรับคำร้องนี้ไว้วินิจฉัยและแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในสิบห้วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง


สำหรับคำร้องขอของผู้ร้องให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องปรากฏชัดเจนว่า ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกผู้ถูกร้อง 2 ปี ไม่รอการลงโทษ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ ผู้ถูกร้องมีกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่มีคำพิพากษา กรณีปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีกรณีตามที่ถูกร้องแล้ว จึงมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรมนูญจะมีคำวินิจฉัย


2714ea1713

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่