ศาล รธน.รับวินิจฉัย ชุมนุมธรรมศาสตร์ 10 ส.ค. ล้มล้างการปกครอง

ศาล รธน.รับวินิจฉัย ชุมนุมธรรมศาสตร์ 10 ส.ค. ล้มล้างการปกครอง

0
16 ก.ย. 63

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องปมชุมนุม "ธรรมศาสตร์จะไม่ทน" เมื่อ 10 ส.ค. เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ แจ้ง "อานนท์-​ไมค์-รุ้ง" ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วัน


เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารถึงสื่อมวลชนกรณีพิจารณาคำร้องของนายณฐพร โตประยูร ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ​วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ​มาตรา 49 โดยอ้างว่าผู้ถูกร้อง ประกอบด้วยคณะบุคคลกลุ่มต่าง ๆ จัดชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 3, 9, 10, 20, 21 และ 30 ส.ค. 63 ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ส.ค.นายณฐพร ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ​มาตรา 49 วรรคสองแล้ว จึงยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ​ เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ​วินิจฉัย และมีคำสั่งให้คณะบุคคล เลิกการกระทำดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญ​พิจารณาคำร้อง และเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า แม้ผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการกระทำของคณะบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ในการจัดการชุมนุมปราศรัย รวม 6 ครั้ง อันเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 หรือไม่ก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงตามคำร้องปรากฏว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ผู้ร้องยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดขอให้พิจารณาเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง เกี่ยวกับการจัดการชุมนุมปราศรัยของคณะบุคคลในวันที่ 10 ส.ค. ณ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


1600254236654


ซึ่งตามคำร้องระบุว่าการชุมนุมปราศรัยในวันดังกล่าวมีผู้กล่าวปราศรัย 3 คน ที่มีการกระทำตาที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง คือ นายอานนท์ นำภา นายภาณุพศ จาดนอก และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายคำร้องหมายเลข 1 กรณีเป็นไปตามรัฐธรมนูญ มาตรา 49 วรรคสาม ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ส่วนตามคำร้องที่กล่าวอ้างว่ามีการปราศรัยใการชุมนุมครั้งอื่นตามเอกสารแนบท้ายคำร้องหมายเลข 1 ไม่ปรากฏว่าผู้ร้อง ได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคสอง


ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่ง รับคำร้องเฉพาะการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง 3 คน ที่ชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.ไว้พิจารณา วินิจฉัย และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องทั้ง 3 คนเพื่อยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง และเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา มีคำสั่งให้อัยการสูงสุดแจ้งผลการดำเนินการและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ร้องยื่นเมื่อวันที่ 18 ส.ค. ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่