ชาวเน็ตแห่แชร์ สารนิพนธ์ ป.โท "มาริโอ้" เผยทัศนคติดาราต่อรัฐบาลประยุทธ์

ชาวเน็ตแห่แชร์ สารนิพนธ์ ป.โท "มาริโอ้" เผยทัศนคติดาราต่อรัฐบาลประยุทธ์

0
14 ก.ย. 63

ขุดแชร์สนั่นทวิตเตอร์! เผยสารนิพนธ์ ป.โท ของพระเอกหนุ่ม "มาริโอ้ เมาเร่อ" ทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา :ศึกษาในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2559


กำลังเป็นเรื่องร้อนที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ กับประเด็น สารนิพนธ์หัวข้อ ทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา : ศึกษาในช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2559 ของหนุ่ม "มาริโอ้" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาทัศนคติของดารานักแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 2.เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของดารากับทัศนคติกแสดงที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ช่วง พ.ศ. 2559, 3.เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของดารานักแสดง และ 4. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของดารา
นักแสดงกับทัศนคติที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา


โดยงานวิจัยชิ้นนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นดารา นักแสดง นักร้อง พิธีกร ผู้จัดละคร รวม 309 คน แบ่งเป็น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 2 แสนบาท ถึง 2.5 แสนบาท


ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักแสดงมีทัศนคติต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอช ในระดับมาก อยู่ในระดับมาก ในด้านการบริหารงานทั่วไป ลําดับถัดมา ด้านบริหารการศึกษาและคุณภาพชีวิต ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านบริหารเศรษฐกิจ และด้านสิทธิเสรีภาพของประชาชน


งานนี้ชาวเน็ตแห่วิจารณ์สนั่นทั้งประเด็นดารากับการเมือง และประเด็นการก็อปปี้บทคัดย่อมาจากวิกิพีเดีย รวมไปถึงการพิมพ์คำตก จาก "ดารานักแสดง" เป็น "ดารานัก" ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นในสารนิพนธ์


คลิกอ่านงานวิจัยฉบับเต็ม


1600069605905


1600069851509


1600069861714


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่