ได้ข้อสรุปแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ เดือน ก.ย. 63 จะโอนจ่ายเมื่อไหร่

ได้ข้อสรุปแล้ว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ เดือน ก.ย. 63 จะโอนจ่ายเมื่อไหร่

112
10 ก.ย. 63

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) แจงปมจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ ล่าช้า ยืนยันจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 22 กันยายน นี้


จากกรณีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เพจ กรมบัญชีกลาง ประกาศเลื่อนจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.)

ล่าสุดวันนี้ 10 กันยายน 2563 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการแล้ว จะเร่งดำเนินการโอนให้แล้วเสร็จ ภายใน 22 กันยายน นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่