เปลี่ยนรหัสไปรษณีย์ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เป็น "55220"

เปลี่ยนรหัสไปรษณีย์ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน เป็น "55220"

0
8 ก.ย. 63

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งเปลี่ยนรหัสผ่านไปรษณีย์ ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน จากรหัสไปรษณีย์เดิม 55130 เป็น 55220 ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการระบุรหัสใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมจ่าหน้าที่อยู่ผู้ส่ง-ผู้รับให้ถูกต้อง เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งสิ่งของ


โดยผู้ใช้บริการที่มีความประสงค์จะส่งพัสดุไปในพื้นที่ดังกล่าว ไปรษณีย์ไทยต้องขอความร่วมมือระบุเป็นรหัสไปรษณีย์ใหม่ พร้อมจ่าหน้าที่อยู่ผู้ส่งและผู้รับให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งในการฝากส่งสิ่งของ


โดยหากผู้ใช้บริการระบุรหัสไปรษณีย์เดิม คือ 55130 ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายทางตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน อาจทำให้เพิ่มระยะเวลาในการจัดส่ง เนื่องจากต้องคัดแยกพัสดุไปยังพื้นที่ที่ถูกต้อง


ดังนั้นไปรษณีย์ไทย จึงขอความร่วมมือประชาชน หน่วยงานราชการ และเอกชนที่ต้องติดต่อจัดส่งเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ให้ปลี่ยนไปใช้รหัสไปรษณีย์ 55220

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่