ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
ม.เกษตรฯ ยกเลิกประกวดดาว-เดือน ผลสำรวจชี้ไม่เกิดประโยชน์

ม.เกษตรฯ ยกเลิกประกวดดาว-เดือน ผลสำรวจชี้ไม่เกิดประโยชน์

0
2 ก.ย. 63

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยกเลิกการประกวดดาว-เดือน หลังผลสำรวจชี้ไม่เกิดประโยชน์แก่นิสิตส่วนมาก และสนับสนุนค่านิยมเรื่องรูปลักษณ์ภายนอก


วานนี้(1 ก.ย.) องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ระบุ จากผลสำรวจความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่มีต่อกิจกรรมการประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ ที่เรียกกันติดปากว่า ดาว-เดือน พบว่านิสิตส่วนมากแสดงความคิดเห็นว่า การประกวดดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตส่วนมาก แต่เป็นการให้ผลประโยชน์แก่คนเฉพาะกลุ่มมากเกินไป รวมถึงเป็นการส่งเสริมค่านิยมในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าที่ควรจะเป็น และควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของความสามารถนิสิตอย่างแท้จริงมากกว่าที่จะตัดสินในเรื่องของความสวยงามเพียงอย่างเดียว


เมื่อผลการสำรวจความคิดเห็นได้สิ้นสุดลง มีนิสิตเข้าร่วมทำแบบสอบถามทั้งหมด 1,272 คน และมีค่าเฉลี่ยดังนี้


นิสิต 55.6% ไม่เห็นด้วยกับการประกวดและเห็นควรให้ยกเลิกการประกวดดังกล่าว


นิสิต 28.7% เห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประกวด โดยไม่ใช้หน้าตาหรือรูปลักษณ์ภายนอกมาเป็นเกณฑ์การประกวด


นิสิต 15.7% เห็นด้วยกับการประกวดและเห็นควรให้มีการจัดการประกวดต่อไป


องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงขอประกาศ ”ยกเลิก” การประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในปีการศึกษา 2563 อย่างเป็นทางการ


อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้มีบางมหาวิทยาลัยออกมายกเลิกกิจกรรมดังกล่าวเช่นกัน อาทิ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่