คลังโต้ข่าวถังแตก แจงกู้เพิ่ม 2.1 แสนล้าน ฟื้นเศรษฐกิจจากโควิด

คลังโต้ข่าวถังแตก แจงกู้เพิ่ม 2.1 แสนล้าน ฟื้นเศรษฐกิจจากโควิด

0
21 ส.ค. 63


กระทรวงการคลัง ชี้แจง กรณีกระแสข่าวถังแตก ชี้กู้เพิ่ม 2.1 แสนล้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 โดยยังมีเงินคงคลังเหลือเพียงพอใช้จ่าย 


จากกรณีมีกระแสข่าวว่ากระทรวงการคลังถังแตก เงินคงคลังไม่พอใช้ จน ครม.ต้องอนุมัติกู้เงินเพิ่มเติมอีก 2.14 แสนล้านบาทนั้น ล่าสุดวันนี้(21 ส.ค.) กระทรวงการคลัง ได้ออกมาชี้แจงว่า การขออนุมัติกรอบการกู้เงินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 214,093 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพิงต่างชาติมาในด้านการส่งออกและท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไม่ออกมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง


นอกจากนี้รัฐบาลยังมีการเลื่อนระยะเวลาชำระภาษีซึ่งส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนั้นเพื่อเตรียมการรองรับการใช้จ่ายของรัฐบาลในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อให้มาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่อง คลังจึงต้องขออนุมัติกรอบการกู้เงินเพื่อรองรับกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ วงเงิน 214,093 ล้านบาท


ยืนยันว่าคลังไม่ได้ถังแตก ระดับเงินคงคลังของรัฐบาลในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยสถานะเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 282,141 ล้านบาท และคาดว่า ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินคงคลังจะอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ และดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในระยะต่อไป 


ส่วนกรณีที่รัฐบาลต้องกู้เงินเพิ่มเติมเต็มกรอบวงเงิน 2.14 แสนล้านบาท จะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้าง ต่อ GDP ณ สิ้นปีงบประมาณ 2563 อยู่ที่ระดับ 51.64% ซึ่งเป็นไปตามกรอบการบริหารหนี้สาธารณะที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด โดยคาดว่ามาตรการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ครม. ได้อนุมัติแล้วจะเริ่มส่งผลต่อการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการผ่านวิกฤตนี้ไปได้ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่