เครือข่ายนักวิชาการร้อง รมว.อุดมฯ ป้องสิทธิการแสดงออกอาจารย์-นศ.

เครือข่ายนักวิชาการร้อง รมว.อุดมฯ ป้องสิทธิการแสดงออกอาจารย์-นศ.

0
18 ส.ค. 63

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง ออกจดหมายเปิดผนึก ถึงรมว.อุดมฯ สนับสนุนสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของอาจารย์-นักศึกษา ชี้อาจารย์หลายคนถูกคุกคาม


วันนี้ (18 ส.ค.) เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ออกจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ขอให้ปกป้องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความเห็นของอาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากร ระบุ หลังจากที่ คนส. ได้ออกแถลงการณ์ในวันที่ 13 ส.ค. ที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนและปกป้องสิทธิและเสรีภาพในการการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน และมีอาจารย์และนักวิชาการทั่วประเทศร่วมลงชื่อเบื้องต้นจำนวน 353 คนนั้น คนส. ได้รับแจ้งจากเครือข่ายคณาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยและจาก “ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน” ว่ามีอาจารย์หลายท่านถูกผู้บริหารข่มขู่คุกคามไม่ให้ร่วมลงชื่อ และกระทั่งกดดันให้ลาออกจากตำแหน่งบริหาร คนส. ขอให้กำลังใจและยืนเคียงข้างคณาจารย์ผู้แสดงความกล้าหาญทางจริยธรรมในบรรยากาศที่หดหู่เช่นนี้ พร้อมทั้งขอประณามการกระทำของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเหล่านั้น


การกดดันหรือกระทั่งข่มขู่คุกคามคณาจารย์ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อเท็จจริงที่น่าตระหนกและน่าละอายอย่างยิ่งว่า ตาม “ดัชนีเสรีภาพทางวิชาการ” (Academic Freedom Index) ในปี 2563 มหาวิทยาลัยไทยมีสถานะย่ำแย่อยู่ในกลุ่มที่ตกต่ำที่สุดในโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยในอีก 15 ประเทศ เช่น คิวบา ซีเรีย ซิมบับเว และเกาหลีเหนือ “ดัชนีเสรีภาพทางวิชาการ” นี้ไม่ได้วัดเฉพาะการผลิตผลงานวิชาการ หากแต่ยังครอบคลุมเสรีภาพในการแสดงออกทางวัฒนธรรมและการเมืองด้วย


ทว่าต่อมาวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กลับเรียกผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าพบภายหลังจากเข้ารับตำแหน่ง 1 สัปดาห์ เพื่อกำชับให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้มงวดกับการชุมนุมของนิสิตนักศึกษารวมทั้งกำหนดว่าอาจารย์ควรอบรมสั่งสอนนิสิตนักศึกษาอย่างไร ซึ่งล้วนแล้วแต่ขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อหาคำตอบให้กับสังคม


ในห้วงเวลาที่นักเรียน นิสิต นักศึกษา กำลังตื่นตัวในการแสดงความเห็นและเสนอแนะทางออกให้กับสังคม และเพื่อยกระดับสถานะของมหาวิทยาลัยไทยให้ทัดเทียมมหาวิทยาลัยโลก คนส. จึงเรียกร้องต่อนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้


1) ต้องให้การรับรองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแสดงออกอย่างมีเหตุมีผล ตามครรลองของกฎหมาย พันธกิจของมหาวิทยาลัยไม่ใช่เพียงการผลิตบัณฑิตและผลงานวิชาการ หากแต่ยังต้องปกป้องและส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองและวัฒนธรรม อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นรากฐานของสังคมประชาธิปไตย


2) ต้องให้หลักประกันว่าอาจารย์และคณะหรือวิทยาลัยต่าง ๆ จะมีอิสระในการกำหนดเนื้อหาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนดังที่เป็นมา กระทรวง อว. จะไม่ลิดรอนอิสระทางวิชาการด้วยการกดดันหรือสอดใส่อคติหรือค่านิยมทางการเมืองเฉพาะกลุ่ม เฉพาะตน เข้ามาเผยแพร่ในหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ตามหลักสากลของการให้อิสระทางวิชาการของมหาวิทยาลัย


3) ต้องให้ความเชื่อมั่นต่อประชาคมวิชาการและประชาชนว่าจะยึดมั่นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะแม้ท่านได้แสดงท่าทีต่อสาธารณะว่าได้หมดความนิยมต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วและหันไปให้ความนิยมต่อผู้นำเผด็จการมากกว่า ทว่า คนส. และประชาคมวิชาการก็ยังหวังว่าท่านจะไม่นำทัศนะทางการเมืองส่วนตัวนี้ไปลิดรอนเสรีภาพการแสดงออกของอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย


อนึ่ง ด้วยความที่ท่านเคยได้รับการบ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อีกทั้งยังเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาก่อน คนส. เชื่อว่าท่านย่อมตระหนักดีว่า เสรีภาพการแสดงออกบนข้อเท็จจริงอย่างมีเหตุมีผลภายใต้กรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญคือรากฐานสำคัญของความก้าวหน้าทางวิชาการและสันติธรรมของสังคม


เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) 18 สิงหาคม 2563

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่