2 โรงเรียนดัง กทม.  ประกาศปิดเรียนชั่วคราว ระบุอยู่ใกล้คอนโดเด็ก 9 ขวบติดโควิด-19

2 โรงเรียนดัง กทม. ประกาศปิดเรียนชั่วคราว ระบุอยู่ใกล้คอนโดเด็ก 9 ขวบติดโควิด-19

0
14 ก.ค. 63

รร.สายน้ำผึ้ง-รร.สายน้ำทิพย์ ออกประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ หลังอยู่ใกล้คอนโดเด็กหญิง 9 ขวบติดโควิด-19


จากกรณีเด็กหญิง 9 ขวบบุตรสาวอุปทูตซูดานติดโควิด มีประวัติเดินทางมาจากแอฟริกาพร้อมกับครอบครัว ก่อนเข้าพักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "โควิด-19"
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย แจ้งปิด 1 วัน ทำความสะอาดกันโควิด
- ศบค.เสียใจเหตุพบผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศไม่กักตัว ยังไม่เคาะล็อกดาวน์-เคอร์ฟิวซ้ำ
- เปิดไทม์ไลน์ 'ทหารอียิปต์-ลูกสาวอุปทูตซูดาน' ติดเชื้อโควิด
- ลูกเรือผวา! เที่ยวบินคณะทูตจากแอฟริกา ติดโควิด-19 แล้ว 12 คน รวมเด็กหญิง 9 ขวบ


ความคืบหน้าล่าสุด (14 ก.ค.) โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้เผยแพร่ประกาศของโรงเรียน เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โดยระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของ นักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จากสถานการณ์ล่าสุดพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และเดินทางไปหลายสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบของสถานศึกษา
         
ในการนี้ทางโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 15-17 ก.ค. 2563 โดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน ทั้งนี้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ในภาระงานที่เร่งด่วนให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ


108077686_2733291533566513_79


ขณะที่ทางด้านโรงเรียนก็ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 15-17 ก.ค.63 โดยระบุว่า อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึษาธิการ ตะหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว


อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการ เปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พศ. ๒๕๕๘ จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของระทวงศึกษาธิการ ปิดเรียนตัวยเหตุพิศษนั้น


สถานการณ์ล่าสุด พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิต-19 เข้าพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึษา และเดินทางไปหลายสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบของสถานศึกษา ในการนี้ทางโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศปิดสถานศึกษาตัวยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 โดยให้นักเรียนทบทวนความรู้จากบ้าน ทั้งนี้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ในภาระงานที่เร่งด่วนให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ


ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พศ. ๒๕๖๓


107826575_2650352048399398_42


 


 


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่