close sticky

มุสลิมเพื่อสันติ ล่ารายชื่อคัดค้าน "พ.ร.บ.คู่ชีวิต" ชี้ขัดศีลธรรมอันดี

10 ก.ค. 63

มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ล่ารายชื่อคัดค้าน พ.ร.บ. คู่ชีวิต ชี้ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประเทศ และส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคม 

จากกรณีเมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เสนอโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ. แล้ว โดยมีหลักเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติและให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี อาทิ ให้มีการจดทะเบียนคู่ชีวิต สามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ เป็นต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 
ครม. ผ่านร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนได้
ส่อง 9 สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต แต่งงานไม่จำกัดเพศ

ล่าสุดวันนี้(10 ก.ค.)  เพจมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ - Muslim for Peace Foundation ได้โพสต์หนังสือ ขอคัดค้านพ.ร.บ.คู่ชีวิต​ เนื่องจากหวั่นทำลายคุณธรรม​ ​จริยธรรม​อันดีงามในประเทศ​นี้​ และจะเดินหน้า​ร่วมลงชื่อคัดค้าน​ต่อไป

หนังสือดังกล่าวระบุว่า กฎหมายฉบับนี้ขัดต่อศีลธรรม และสร้างความเสื่อมเสียต่อสังคมไทยที่ให้ความสำคัญกับหลักคำสอนของศาสนาและศีลธรรมอันดีงามมาตลอด นอกจากนี้อาจขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายหลายฉบับที่ยึดมั่นในรูปแบบครอบครัวที่มีสามีภรรยาเป็นชายหญิง กระทบต่อโครงสร้างสังคม ซึ่งจะนำมาซึ่งความไม่สงบในประเทศ และส่งผลต่อสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของประชาชน จึงเรียกร้องให้มีการทบทวน ยกเลิกกฎหมายฉบับดังกล่าว

107369297_1960503844079842_39

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่

ยาดมโป้ยเซียน