GC จับมือพันธมิตรไต้หวัน เพิ่มฐานผลิตพลาสติกวิศวกรรม พีพี คอมพาวด์ รุกตลาดยานยนต์

GC จับมือพันธมิตรไต้หวัน เพิ่มฐานผลิตพลาสติกวิศวกรรม พีพี คอมพาวด์ รุกตลาดยานยนต์

0
7 ก.ค. 63

ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า บริษัทในกลุ่ม GC ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อเข้าไปถือหุ้นในบริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด (Dynachisso Thai Co. Ltd : DYCT) ซึ่งเป็นโรงงานที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ผู้ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกวิศกรรม (Engineering Plastics) ประเภทพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound :PP Compound) ) ในสัดส่วน 41.5% โดยซื้อหุ้นจาก บริษัท ไดนาเค็ม ฮ่องกง จำกัด (Dynachem (Hong Kong) Limited: Dynachem) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Dynachem สัญชาติไต้หวัน เป็นไปตามกลยุทธ์การต่อยอดธุรกิจ โดยในโครงการนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ ด้วยกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน 30,000 ตันต่อปี


นายปฏิภาณ สุคนธมาน ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงช่วยทำให้ GC Group สามารถขยายตลาดเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้รวดเร็วขึ้น เป็นการขยายเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำและ High Value Product (HVP) ให้กับเม็ดพลาสติกพีพี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างครบถ้วนสำหรับตลาดทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


นาย Michael Tang กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไดนาชิสโซ่ ไทย จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ GC ในการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกวิศวกรรม ประเภทพีพีคอมพาวด์ (Polypropylene Compound: PP Compound) สำหรับผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ การคมนาคม การขนส่ง อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการเตรียมพร้อมในการสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิตัล (5G) ซึ่งเป็นรากฐานของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแท้จริง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง