close sticky

อ่าวพังงาคุมเข้มนักท่องเที่ยว จองผ่านแอปฯ จำกัดปริมาณไม่เกิน 1,600 คน ต่อวัน

0
28 มิ.ย. 63

วันที่ 28 มิ.ย.63 นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ลงพื้นที่แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ฯ เกาะละวะใหญ่ เขาพิงกัน เกาะโบยใหญ่ หน่วยพิทักษ์ฯ(ย่อย) เกาะห้อง และ จุดจัดเก็บค่าบริการฯเกาะทะลุ ในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แบบ New Normal National Park และร่วมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ก่อนจะเปิดให้เข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แบบ New Normal อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 ก.ค.63 โดยเร่งให้ความรู้เตรียมพร้อมของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละแห่งของแหล่งท่องเที่ยวในเขต อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว มอบขวัญ กำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยฯทุกหน่วย


889815


นอกจากนี้กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้บริการ ด้วยวาจาสุภาพ อ่อนน้อม สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมขอความร่วมมือแก่ผู้ที่ต้องการเข้าเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จองผ่าน แอปพลิเคชั่นคิวคิว (QUEQ) เมื่อเดินทางถึงแหล่งท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ให้เช็คอินผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ โควิด-19


243950


นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา บอกว่า สำหรับการท่องเที่ยวแบบ New Normal National Park นั้นทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้จำกัดปริมาณนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิน 1,600 คนต่อวัน แยกเป็น เขาตาปูและเขาพิงกัน ไม่เกิน 500 คนต่อวัน เกาะห้องไม่เกิน 500 คนต่อวัน เกาะทะลุ ไม่เกิน 500 คนต่อวัน เกาะละวะใหญ่ ไม่เกิน 80 คนต่อวัน และ อ่าวเคียน ไม่เกิน 20 คนต่อวัน ซึ่งทำให้แต่ละแหล่งท่องเที่ยวไม่หนาแน่นมากจนเกินไป ลดความแออัด โดยทางเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกซ้อมและอบรมมาก่อนหน้านี้แล้ว เน้นหนักในการให้บริการด้วยความสุภาพ อดทน อดกลั้น เพิ่มมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด


915391


837742


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่