ไฟเขียวเยียวยา “ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ” 3 แสนคน

ไฟเขียวเยียวยา “ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ” 3 แสนคน

0
16 มิ.ย. 63

ครม.อนุมัติเยียวยา “ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ” ซึ่งมีประมาณ 3 แสนคน รวมทั้งกลุ่มเปราะบางอีกทั้งสิ้น 6.7 ล้านคน


เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โครงการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับ “ผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ” ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีประมาณ 302,000 คน


อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบก่อนว่า ประชาชนกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ กระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และไม่ใช่ผู้ประกันตนในระบบสังคมมาตรา 33 โดย ครม. ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปจัดทำรายละเอียดและกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน จากนั้นเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทฯ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน


นอกจากนี้ ตามที่ ครม.เคยเห็นชอบเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆ พบว่า มีกลุ่มเปราะบางเข้าข่ายได้รับการเยียวยา จำนวน 6.7 ล้านคน แบ่งเป็น


1.เด็กในกลุ่มครอบครัวยากจน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี มีจำนวนประมาณ 3 ล้านคน
2.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีประมาณ 4 ล้านคน
3.ผู้พิการ มีประมาณ 3 ล้านคน


ทั้งนี้ จะจ่ายให้รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 โดยเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเดิมที่เคยได้รับ ได้แก่ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


เงินจะโอนเข้าเดือนมิถุนายน จำนวน 2 งวด รวม 2,000 บาท และเดือนกรกฎาคม 1 งวด อีกจำนวน 1,000 บาท รวมต้องใช้กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่