ลุ้น! ครม.เคาะแจกเงิน “เที่ยวปันสุข" ให้คนไทยเที่ยวไทย วงเงิน 2.2 หมื่นล้าน วันนี้

ลุ้น! ครม.เคาะแจกเงิน “เที่ยวปันสุข" ให้คนไทยเที่ยวไทย วงเงิน 2.2 หมื่นล้าน วันนี้

0
16 มิ.ย. 63

ที่ประชุม ครม.มีวาระมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ไทยเที่ยวไทย 3 แพ็คเกจ คือ “เที่ยวปันสุข - เราไปเที่ยวกัน - กำลังใจ” วงเงิน 2.2 หมื่นล้านบาท


การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้ 16 มิถุนายน 2563 มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ไทยเที่ยวไทย 3 แพ็คเกจ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 พ.ศ. 2563


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "ครม. เที่ยวปันสุข, ไทยเที่ยวไทย"
- แจกเงิน 3,000 บาท ให้คนไทยเที่ยวไทย แต่ยังมีเงื่อนไข
โควิดพ่นพิษ รัฐชงแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจซบเซา
คนไทยเฮ! รัฐเตรียมแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบ
- ครม. ชี้ขาด! ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เจ้าพนักงานรัฐฯ หมดสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และกระทรวงการคลัง ได้หารือร่วมกันและได้ข้อสรุปที่จะเสนอให้ที่ประชุม ครม. มีรายละเอียดดังนี้

 

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ไทยเที่ยวไทย เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด มีระยะเวลาดำเนินการในช่วง 4 เดือน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคมถึง เดือนตุลาคมนี้ ในวงเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท

 

ประกอบด้วย 3 แพ็คเกจหลัก คือ

  1. แพ็คเกจ “เที่ยวปันสุข” เพื่อช่วยเหลือสายการบินต้นทุนต่ำ รถเช่า โดยรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าเดินทางในอัตรา 40% แต่ไม่เกิน 1,000 บาท โดยได้มีการหารือกับสายการบินต้นทุนต่ำที่เข้าร่วมโครงการให้กำหนดราคาขายตั๋วเครื่องบินเในประเทศไป-กลับ ในราคา 2,500 บาท

  2. แพ็คเกจ “เราไปเที่ยวกัน” เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทย โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรม ที่พักในอัตรา 40% ต่อคืน ไม่เกิน 3,000 พันบาทต่อคืน สูงสุดไม่เกิน 5 คืน หรือ 15,000 บาท และสนับสนุนเงินในลักษณะวงเงินอีวอลเล็ท หรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้ 600 บาทต่อคืน สูงสุดไม่เกิน 5 คืน หรือ 3,000 บาท เพื่อให้นำไปใช้จ่ายกิจกรรมในด้านการท่องเที่ยวอื่นๆเช่นใช้บริการสปา ซื้อของที่ระลึก ร้านอาหาร แต่ไม่ได้นำไปใช้จ่ายภายในระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวก็จะถูกยึดคืน ฟันธง “เราไปเที่ยวกัน” สุดปัง "เที่ยวปันสุข" แจกเงิน สูงสุด 18,000 ต่อคน

  3. แพ็คเกจ “กำลังใจ” เพื่อตอบแทนบุคลากรแนวหน้าในการรับมือโควิด-19 โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 1.2 ล้านคน โดยจะให้ได้รับสิทธิพิเศษเดินทางท่องเที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว 2 วัน 1 คืน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 2,000 บาทต่อคน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่