close sticky

มาแล้วงวดแรก! 10 มิ.ย. รับโอนเงินเยียวยา 'กลุ่มเปราะบาง ' เด็กแรกเกิด-6 ปี 1.4 ล้านคนรับก่อน

9 มิ.ย. 63

พรุ่งนี้ (10 มิ.ย.) จะมีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เป็นงวดแรก ในส่วนของกลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี โดยจะได้รับเงินจำนวน 2 เดือน ของเดือน พ.ค.และ มิ.ย. จำนวน 2,000 บาท รวมกับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท รวมเป็น 2,600 บาท

หลังจากที่รัฐบาลสรุปมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาด โดยมาตรการเยียวยาที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 63 คือ "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" ซึ่งมีมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์กว่า 13 ล้านคน ประกอบด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19

- เช็กเงื่อนไข วิธีลงทะเบียนรับ "เงินอุดหนุนบุตร" เดือนละ 600 บาท
รอไปก่อน! เยียวยากลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน ยังไม่ชัดเจนจ่ายอย่างไร-จ่ายวันไหน
พก.เปิดเว็บ www.dep.go.th ให้คนพิการเช็กสิทธิเยียวยา 1,000 เริ่ม 5 พ.ค.นี้ 
รัฐบาลเล็งจ่ายเยียวยาพระสงฆ์ 2.5 แสนรูปทั่วประเทศ

1. เด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี จากครัวเรือนยากจน ไม่เกิน 1,451,468 คน
2. ผู้สูงอายุ ไม่เกิน 9,664,111 คน
3. ผู้พิการ ไม่เกิน 2,027,500 คน

ซึ่งในวันที่ 10 มิ.ย. 63 จะมีการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เป็นงวดแรก ในส่วนของกลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี โดยจะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง จำนวน 2 เดือน เป็นของเดือน พ.ค.และ มิ.ย. จำนวน 2,000 บาท รวมกับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท รวมเป็น 2,600 บาท

ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ปรับสถานะของผู้ลงทะเบียนให้ใหม่

ส่วนก้อนสุดท้ายเป็นรอบโอนในเดือน ก.ค. จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 10 ก.ค. 63 เป็นจำนวน 1,600 บาท (1,000 + 600) 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่