ไฟฟ้า-ปตท.-กองสลาก ส่งรายได้เข้าคลังสูงสุด

ไฟฟ้า-ปตท.-กองสลาก ส่งรายได้เข้าคลังสูงสุด

0
9 มิ.ย. 63

“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดิน 8 เดือน ปีงบประมาณ 2563 รวมจำนวน 149,283 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมจำนวน 4,748 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของเป้าหมายทั้งปี”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าในเดือนพฤษภาคม 2563 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) จำนวน 4,361 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค ส่งผลให้มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563) จำนวน 149,283 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมจำนวน 4,748 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 79 ของเป้าหมายทั้งปีงบประมาณ 2563 จำนวน 188,800 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจที่นำส่ง

รายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 โดยสรุปได้ดังนี้
1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 29,198 ล้านบาท
2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 28,619 ล้านบาท
3 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 27,674 ล้านบาท
4 ธนาคารออมสิน 18,000 ล้านบาท
5 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท
6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,922 ล้านบาท
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,733 ล้านบาท
8 การท่าเรือแห่งประเทศไทย 4,020 ล้านบาท
9 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 3,891 ล้านบาท
10 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 3,839 ล้านบาท
11 อื่นๆ 11,887 ล้านบาท
รวม 149,283 ล้านบาท

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ ซึ่งไม่รวมเงินนำส่งรัฐประเภทอื่น เช่น ภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ


ที่มา สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่