การไฟฟ้านครหลวง COUNT DOWN เดินหน้าสร้างมหานครไร้สาย

การไฟฟ้านครหลวง COUNT DOWN เดินหน้าสร้างมหานครไร้สาย

2
27 พ.ย. 60
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าการสร้างมหานครไร้สาย โดยการเป็นผู้นำจับมือหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องย้ายสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วในพื้นที่ถนนพหลโยธินและถนนพญาไท โดยในครั้งนี้ กฟน. ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการเร่งรื้อถอนสายสื่อสารบนถนนสุขุมวิท เพื่อเตรียมรื้อถอนเสาไฟฟ้า จึงขออภัยประชาชนในความไม่สะดวกและเป็นกำลังใจให้ กฟน. เดินหน้าสำเร็จตามแผนงาน สร้างทัศนียภาพที่งดงาม เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาว กทม. ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 10 ธันวาคมนี้

นายวันชัย เจียรวัฒนาวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า ปัจจุบัน กฟน. กำลังเดินหน้าสร้างมหานครไร้สาย ร่วมกับ กทม. กสทช. สตช. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยฯ และผู้ประกอบการสายสื่อสาร ดำเนินโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน รื้อถอนสายสื่อสารและเสาไฟฟ้า บริเวณถนนสุขุมวิท ทั้ง 2 ฝั่ง รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร (ซอยเลขคี่ ซ.1ถึง 71 และฝั่งซอยเลขคู่ ซ.2 ถึง สามแยกพระโขนง) ประกอบด้วยจำนวนเสาไฟฟ้าทั้งสิ้น 544 ต้น เริ่มดำเนินการรื้อถอนตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีสามารถดำเนินการได้รวดเร็วคืบหน้าเป็นอย่างมากตามแผนงานที่กำหนดไว้ร่วมกัน คาดเสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2560 นี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยอย่างแน่นอนแน่นอน

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวต่อไปว่า ขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ นำสายสื่อสารลงใต้ดินและรื้อถอนสายสื่อสาร เพื่อให้ กฟน. รื้อถอนเสาไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการระบบสื่อสารที่ถือเป็นเรื่องสำคัญผู้เกี่ยวข้องได้ประชุมกำหนดแผนงานและขั้นตอนการทำงานร่วมกันไม่ได้ดำเนินการโดยพลการ โดยมี กสทช. เป็นผู้ควบคุมดูแลซึ่งได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่าย เนื่องจากบริเวณดำเนินโครงการมีลูกค้ามากกว่า 50,000 ราย ทำให้มีสายสื่อสารจำนวนมาก โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมแต่ละรายจะต้องดำเนินการสำรวจระบบสื่อสารการเชื่อมต่อสัญญาณกับลูกค้าที่รับผิดชอบและดำเนินการตัดถ่ายย้ายมาใช้ในระบบสัญญาณใหม่ใต้ดินก่อนการรื้อถอน เพื่อไม่ให้ลูกค้าหรือประชาชนมีผลกระทบในการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือระบบสื่อสาร  อย่างไรก็ตามจากการเร่งดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้หน่วยงานด้านสายสื่อสารไม่สามารถจัดเก็บสายสื่อสารที่ถูกรื้อถอนลงจากเสาไฟฟ้าที่มีปริมาณมากได้ทัน ทำให้มีความจำเป็นต้องวางบนทางเท้า ก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ กฟน. จึงระดมเจ้าหน้าที่และรถงานเข้าช่วยเหลือหน่วยงานสายสื่อสารโทรคมนาคม เร่งจัดเก็บและย้ายสายที่ถูกรื้อถอนแล้วออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้กระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชน และเพื่อให้โครงการสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล

สำหรับขั้นตอนปฏิบัติงานนั้น จะมีการนัดหมายเพื่อกำหนดจุดตัดสายสัญญาณพร้อมกันและผู้ประกอบการจะเป็นผู้ดำเนินการตัดสายสัญญาณออกจากระบบเดิม แต่จากปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถใช้งานสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ในบางส่วนนั้นอาจเกิดจากมีสายสัญญาณหลงเหลือการสำรวจบางส่วนที่ไม่ได้ย้ายระบบลงใต้ดิน ทำให้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นซึ่งถือว่ามีจำนวนน้อยโดยหากระหว่างดำเนินการรื้อถอนสายสื่อสารทำให้ระบบการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องไปยังผู้ประกอบการที่ให้บริการได้โดยตรง เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป กฟน. จึงขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อความเพียงพอมั่นคงของระบบไฟฟ้า มีความปลอดภัย ทัศนียภาพที่สวยงาม เดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน “Smart Metro”--------------------

MEA Call Center โทร 1130

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่