เรือนจำแน่น หลังเปิดให้เข้าเยี่ยมครั้งแรกในรอบ 2 เดือน

เรือนจำแน่น หลังเปิดให้เข้าเยี่ยมครั้งแรกในรอบ 2 เดือน

0
4 มิ.ย. 63

ญาติผู้ต้องขังแน่นเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม หลังเปิดให้เข้าเยี่ยมครั้งแรกในรอบ 2 เดือน


ที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคามและยุติธรรมจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เรือนจำ ในการเปิดให้บริการเยี่ยมญาติซึ่งได้รับการผ่อนคลายตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3


1591247898700


นายมงคล จันทะจร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า ที่เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เปิดให้ญาติผู้ต้องขังเข้าเยี่ยมหลังจากห้ามเยี่ยมนานว่า 2 เดือน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการให้บริการเยี่ยมญาติในครั้งนี้เป็นการให้บริการรับฝากเงิน และสั่งซื้อสินค้าฝากให้กับผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เป็น 3 กิจกรรมหลักที่กรมราชทัณฑ์ได้ผ่อนคลายตามมาตรการ


1591247935974


เรือนจำจังหวัดมหาสารคามได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยผู้ต้องขัง 1 คน ญาติเยี่ยมได้ไม่เกิน 2 คน ระหว่างการเยี่ยมให้ญาติพูดผ่านโทรศัพท์ และต้องสวมหน้ากากอนามัย เมื่อเยี่ยมญาติเสร็จในแต่ละรอบ เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดภายในห้องเยี่ยมทุกรอบการเยี่ยม ก่อนจะเปิดให้เยี่ยมในรอบต่อไป พร้อมจัดสถานที่เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือทำความสะอาดทุกคน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด


1591247914585


ทั้งนี้ การเปิดให้บริการเยี่ยมของเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม จะเปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่