บขส. เปิดจองตั๋วล่วงหน้า 7 วัน 15 เส้นทาง "เหนือ-อีสาน"

บขส. เปิดจองตั๋วล่วงหน้า 7 วัน 15 เส้นทาง "เหนือ-อีสาน"

0
3 มิ.ย. 63

บขส.เปิดจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 7 วัน ภาคเหนือ-อีสาน รวม 15 เส้นทาง ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา เฉพาะคนไทยเท่านั้น ห้ามลงระหว่างทาง 


วานนี้(2 มิ.ย.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส. พร้อมให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ในเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 15 เส้นทาง สามารถจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า 7 วัน ผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา 

ภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทาง 1. กรุงเทพฯ–เชียงใหม่

 2. กรุงเทพฯ–เชียงราย

 3. กรุงเทพฯ–อุตรดิตถ์

 4. กรุงเทพฯ–สวรรคโลก

 5. กรุงเทพฯ–แม่สอด

 6. กรุงเทพฯ–หล่มสัก

 7. กรุงเทพฯ–คลองลาน


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 8 เส้นทาง ประกอบด้วย 1. กรุงเทพฯ–หนองบัวลำภู

 2. กรุงเทพฯ–สกลนคร

 3. กรุงเทพฯ–เชียงคาน

 4. กรุงเทพฯ–สุรินทร์

 5. กรุงเทพฯ–บุรีรัมย์

 6. กรุงเทพฯ–กันทรลักษ์-อุบลราชธานี

 7. กรุงเทพฯ–ศรีสะเกษ

 8. กรุงเทพฯ–รัตนบุรี


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 
บขส. แจ้งหยุดเดินรถเส้นทางสู่ภาคใต้ทุกเส้นทาง 

บขส.ระบุผู้ขอคืนตั๋ว โปรดส่งข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อรับเงินได้รวดเร็ว
บขส. งดขายตั๋วทุกเส้นทางทั่วประเทศ ขานรับนโยบายสกัดการแพร่เชื้อโควิด


มีเงื่อนไขการจองตั๋ว ดังนี้
1. ผู้โดยสาร สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ 7 วัน ในเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด
2. สงวนสิทธิ์การจองตั๋วและเดินทางให้เฉพาะผู้โดยสารคนไทยเท่านั้น กรณีตรวจพบว่าผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้เดินทางโดยเด็ดขาด (ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสาร หรือเลื่อนการเดินทางทุกกรณี
3. ห้ามผู้โดยสารลงจากรถระหว่างทาง หรือในสถานที่ ซึ่งมิใช่ที่หยุดหรือจอด ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ โดยรถโดยสารจะจอดรับ-ส่ง ตามจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น
4. ผู้โดยสารที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้อง Scan QR Code จากเว็บไซต์ www.ไทยชนะ .com เพื่อ Check in /Check out หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ
5.จองตั๋วได้ที่ เว็บไซต์ บขส. www.transport.co.th หรือตัวแทนจำหน่ายตั๋ว www.busticket.in.th , www.pns-allthai.com , www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Elevenทั้งนี้ บขส. คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารพนักงาน และมีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมกำหนด เช่น จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง Social Distancing อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร หากผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด จะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบนรถโดยสาร โดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19


นอกจากนี้พนักงานประจำรถ พนักงานประจำสถานี และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่ง และต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง , ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.transport.co.th, Facebook Fanpage : บขส. และ Line@บขส.


คำที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่