"แม่น้ำยม" แห้งขอดแม้เข้าสู่ฤดูฝน ชาวบ้านทำการเกษตรไม่ได้

"แม่น้ำยม" แห้งขอดแม้เข้าสู่ฤดูฝน ชาวบ้านทำการเกษตรไม่ได้

0
3 มิ.ย. 63

แม่น้ำยมตอนกลางของจังหวัดพิจิตรยังคงแห้งขอดจนเห็นผืนทราย ประสบปัญหาขาดน้ำถึงแม้จะเข้าฤดูฝนแต่ปริมาณน้ำยังคงแห้งขอด


1591157541287


สภาพมุมสูงของแม่น้ำยมตอนกลางที่ไหลผ่านจังหวัดพิจิตรที่บริเวณตำบลไผ่ท่าโพอำเภอโพธิ์ประทับช้างจังหวัดพิจิตรปริมาณน้ำในแม่น้ำยมซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่าน 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตรแห้งจนเห็นผืนทรายในท้องแม่น้ำยมต่อเนื่อง ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูฝนแต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมยังคงแห้งแล้งเห็นพื้นทรายในแม่น้ำยม โดยเฉพาะแม่น้ำยมที่ไหลผ่านหมู่บ้านและชุมชนมีปริมาณน้อยชาวบ้านและเกษตรกรสองแนวริมฝั่งแม่น้ำไม่สามารถใช้น้ำได้เนื่องจากปริมาณน้ำมีน้อยมาเพียงพอต่อการอุปโภคและการทำการเกษตร


1591157559305


สำหรับแม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ อำเภอสามง่ามโพธิ์ ประทับช้าง บึงนาราง และโพทะเล ความยาว 124 กิโลเมตร และจากสถานการณ์แม่น้ำยมที่แห้งขอดอย่างรวดเร็วเริ่มส่งผลกระทบกับประชาชนและเกษตรกรตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบันเข้าสู่เดือนที่ 6 ซึ่งภัยแล้งที่ยาวนานส่งผลทำให้เกษตรกรทั้งสองฝั่งแม่น้ำยมยังไม่สามารถลงมือทำการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้เนื่องจากไม่มีน้ำต้นทุน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่