การไฟฟ้านครหลวง นำสายไฟฟ้าลงใต้ มุ่งสู่มหานครไร้สาย

1
14 พ.ย. 60
การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับหลายหน่วยงาน นำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน เชื่อมต่อโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินใจกลางเมือง มุ่งสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาไปสู่มหานครไร้สายการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ กสทช., บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศ เป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน บนถนนพิษณุโลก นครสวรรค์ และถนนเพชรบุรี เพื่อเชื่อมต่อโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร

นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า กฟน. สนองนโยบายของรัฐบาลด้วยการดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้ได้ดำเนินการในพื้นที่ถนนพิษณุโลก ถนนนครสวรรค์ และถนนเพชรบุรี รวมระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เชื่อมต่อโครงการปทุมวัน จิตรลดา พญาไท โครงการราชวิถี โครงการสุขุมวิท และโครงการพหลโยธิน ที่เสร็จสิ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมเป็นระยะทาง 43.5 กิโลเมตรการก่อสร้างเพื่อนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินครั้งนี้ ใช้วิธีการขุดเปิดและฝังกลบทางเท้า เพื่อนำสายไฟฟ้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงฝังลงไป โดยสายไฟฟ้าใต้ดินใช้วัสดุฉนวนหุ้มกันน้ำและกันไฟฟ้ารั่ว ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบแม้จะเกิดน้ำท่วมขัง หลังการก่อสร้างในพื้นที่เสร็จเรียบร้อย ก็จะมีการปรับสภาพพื้นผิวทางเท้าที่ได้รับการขุดเจาะให้กลับสู่สภาพปกติ เพื่อความปลอดภัยในการใช้พื้นที่สาธารณะของประชาชน และทัศนียภาพที่สวยงามกฟน. ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลของโครงการฯ พร้อมรับฟังปัญหาและนำไปแก้ไขเพื่อลดผลกระทบระหว่างการดำเนินการ

สำหรับโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ กฟน. ได้ดำเนินการรวมระยะทาง 214.6 กิโลเมตร มีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564 รองรับแผนการเป็นมหานครแห่งอาเซียน และรากฐานการพัฒนาไปสู่มหานครไร้สาย หรือ Smart Metroข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่