ยาดมโป้ยเซียน
ชาวประมงเฮ!! ไฟเขียว สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่อง

ชาวประมงเฮ!! ไฟเขียว สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่อง

0
29 พ.ค. 63

รัฐบาลไฟเขียว สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง กรอบวงเงิน 10,300 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์


รัฐบาลเห็นชอบโครงการ สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง กรอบวงเงิน 10,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องชาวประมงที่ครอบคลุมทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ครั้งแรกของประเทศ ด้วยการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้ชาวประมงสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้ง โดยคาดว่า จะสามารถเปิดโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องประมงได้ทันทีในเดือนมิถุนายนนี้


69653005_1973310159435435_127


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- "เยียวยาเกษตรกร" โอน 5,000 กลุ่มแรกวันสุดท้าย กลุ่มที่ 2-3 ได้เงินเมื่อไหร่เช็คเลย
- เช็กสถานะโอนเงิน "เยียวยาเกษตรกร" ธ.ก.ส. เร่งโอนครบ 2 ล้านราย ภายใน 29 พ.ค.
- ตรวจสอบผลการโอนเงิน www.เยียวยาเกษตรกร .com จ่ายเยียวยา 5,000 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
- 8 หน่วยงาน ยื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยาเกษตรกร สำหรับผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จ
- ก.เกษตรและสหกรณ์ ตอบ 20 ข้อสงสัย รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท


สำหรับการจัดหาสินเชื่อเพื่อสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการประมงครั้งนี้ มีธนาคารของรัฐเข้าร่วม 2 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ที่ให้กู้เงินและคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี โดยรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3 ต่อปี และผู้ประกอบการประมงจ่ายสมทบอีกร้อยละ 4 ต่อปี เป็นระยะเวลา 7 ปีนับตั้งแต่วันที่กู้ แบ่งเป็น


ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสนับสนุนเรือประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป วงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท ให้กู้รายละไม่เกิน 10 ล้านบาท


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ปล่อยสินเชื่อสนับสนุนเรือประมงขนาดต่ำกว่า 60 ตันกรอส วงเงินสินเชื่อ 5,300 ล้านบาท ให้กู้รายละไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่