"มาตรการผ่อนคลายระยะ 3" กิจการ/กิจกรรมใดเปิดได้แล้วบ้าง เช็กเลย!

"มาตรการผ่อนคลายระยะ 3" กิจการ/กิจกรรมใดเปิดได้แล้วบ้าง เช็กเลย!

0
29 พ.ค. 63

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 29 พ.ค. 51 ในการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้เปิดเผยรายละเอียดมาตรการผ่อนคลายระยะ 3 ว่า จะมีการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อใช้ในการคัดเลือก, สอบคัดเลือก, การอบรมระยะสั้น แต่ยังไม่ได้เปิดให้มีการเรียนการสอน รวมทั้งจะให้มีการเปิดโรงเรียนนอกระบบ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะประเภทวิชาชีพ และประเภทศิลปะการกีฬา


ข่าวที่เกี่ยวข้องกับมาตรการผ่อนคลาย


เปิดไทม์ไลน์ผ่อนคลายระยะ 3 ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้ ยังไม่เคาะมีกิจการใดบ้าง
21 พ.ค. สมช.นัดถก "ผ่อนคลายระยะ 3" พร้อมหาข้อสรุป ต่อ-ไม่ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ศบค.เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 กิจการ 3 กลุ่มต่อไปเช็กเลย!
เปิดรายชื่อ 3 กลุ่มกิจการ-กิจกรรม ศบค.ชงผ่อนปรนระยะ 2 วันที่ 15 พ.ค.นี้


สำหรับกิจกรรม/กิจการที่ผ่อนปรนในระยะที่ 3


(1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต
ก. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
ข. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ จำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตร.ม. และเปิดถึง 21.00 น.
ค. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีผู้คนมาชุมนุมหนาแน่นและไร้ระเบียบ
ง. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมสำหรับบุรุษและสตรี ให้บริการรายละไม่เกิน 2 ชม. และไม่มีผู้นั่งรอภายในร้าน
จ. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เปิดเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย จัดสรรแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน รวมถึงเตรียมความพร้อมสถานที่ตามมาตรฐานสาธารณสุข


(2) กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ
ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สถานที่สัก หรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
ข. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย งดอบตัว อบสมุนไพร อบไอน้ำแบบรวม และนวดใบหน้า ยกเว้นกิจการอาบน้ำ กิจการอาบอบนวด
ค. สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม และงดอบตัวและอบไอน้ำแบบรวม
ง. สนามกีฬา เพื่อออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ไม่มีการแข่งขัน มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน ไม่นับผู้เล่น
จ. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน เฉพาะการออกกำลังกายหรือการฝึกซ้อม
ฉ. สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ
ช. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท ต้องไม่เป็นการแข่งขัน และจำกัดจำนวนผู้เล่น
ซ. โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ มีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน โรงมหรสพเปิดเฉพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน งดแสดงดนตรี คอนเสิร์ต
ณ. สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่ม


มาตรการบังคับทางด้านกฎหมายที่ยังคงไว้
1. ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก, น้ำ, อากาศ
2. ปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 23.00-03.00 น.
3. ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดภายใต้มาตรการตามที่ราชการกำหนด

ทั้งนี้ มาตรการผ่อนคลายระยะ 3 รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิ.ย. 63


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่