รอรับได้เลย! 29 พ.ค. 63 โอนเงิน 1,000 เยียวยาผู้พิการ 2 ล้านคน

รอรับได้เลย! 29 พ.ค. 63 โอนเงิน 1,000 เยียวยาผู้พิการ 2 ล้านคน

3,285
28 พ.ค. 63

กรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยาคนพิการช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้พิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 1,000 บาท จำนวน 2 ล้านคน เป็นเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจะเริ่มจ่ายเงินในวันพรุ่งนี้ (29 พ.ค. 63) เป็นวันแรก


สำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาครั้งนี้ ผู้พิการไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากมีในฐานข้อมูลอยู่แล้ว โดยกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินรายละ 1,000 บาท ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)ข่าวที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเยียวยาผลกระทบโควิด-19


- เปิดวันโอน "เราไม่ทิ้งกัน" เดือนมิถุนายน เงินเข้าวันไหนกันแน่
จ่ายเยียวยาผู้พิการ 29 พ.ค. นี้ มีทั้งโอนเข้าบัญชีและรับเงินสด

'กลุ่มเปราะบาง' 13 ล้านคน ที่จะได้เงินเยียวยา 3,000 บาท มีใครบ้าง เช็กเลย
รีบเลยก่อนหมดสิทธิ! "เราไม่ทิ้งกัน" ปิดร้องทุกข์ 29 พ.ค. นี้

เช็กสถานะโอนเงิน "เยียวยาเกษตรกร" ธ.ก.ส. เร่งโอนครบ 2 ล้านราย ภายใน 29 พ.ค.

โดยคนพิการที่จะได้รับเงินเยียวยา จำนวน 2 ล้านคน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้


1. คนพิการ ที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคาร กรมบัญชีกลาง จะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีคนพิการโดยตรง จำนวนกว่า 1,600,000 คน ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63


2. คนพิการ ที่ไม่มีบัญชีธนาคาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จะจ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63


ส่วนคนพิการ ที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย. 63


อย่างไรก็ตาม หากหลังจากวันที่ 15 มิ.ย. 63 คนพิการที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยตรง ที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่