สวนดุสิตโพลเผย คนไทยอยากรู้เรื่อง ‘การทำงานของรัฐบาล-เลือกตั้ง-เรือดำน้ำ’ มากที่สุด

สวนดุสิตโพลเผย คนไทยอยากรู้เรื่อง ‘การทำงานของรัฐบาล-เลือกตั้ง-เรือดำน้ำ’ มากที่สุด

3
30 เม.ย. 60

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. สวนดุสิตโพล เปิดเผยถึงผลการสำรวจเรื่อง 5 เรื่องที่ประชาชนอยากรู้เกี่ยวกับการเมืองไทยในวันนี้ เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการนำเสนอข่าวของสื่อต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเพื่อเป็นแนวทางการบริหารประเทศที่เป็นรูปธรรมให้กับรัฐบาลต่อไป โดยสวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,207 คน ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2560 สรุปผลได้ ดังนี้


อันดับ 1 เรื่องการบริหารงานของรัฐบาล จำนวน 70.67% เพราะเป็นเรื่องสำคัญ มีผลต่อทิศทางของบ้านเมือง อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ มีกระแสกดดันการทำงานอย่างมาก อยากรู้ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ฯลฯ


อันดับ 2 เรื่องการเลือกตั้ง จำนวน 62.47% เพราะอยากให้มีการเลือกตั้ง กำหนดวันที่ชัดเจน ได้มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย อยากรู้ว่าพรรคการเมืองและนักการเมืองจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไร ฯลฯ


อันดับ 3 เรื่องการอนุมตัซื้อเรือดำน้ำ จำนวน 52.11% เพราะ ใช้งบประมาณจำนวนมาก อยากรู้รายละเอียดและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ มีความคุ้มค่าและโปร่งใส่หรือไม่ อยากให้นำเงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ฯลฯ


อันดับ 4 เรื่องการปราบปรามการทุจรติคอรัปชั่น จำนวน 51.48% เพราะเป็นปัญหาที่มีมานานฝังรากลึกในสังคมไทย อยากเห็นการดำเนินคดีเอาผิดอย่างจริงจัง อยากให้แก้ปัญหาการทุจริตให้หมดไป ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ฯลฯ


อันดับ 5 เรื่องการร่างกฎหมายลูก จำนวน 48.15% เพราะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองโดยตรง อยากให้มีความชัดเจน มีความยุติธรรม ไม่มีช่องโหว่ ทุกพรรคมีความเท่าเทียม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ฯลฯ


ข้อมูลจาก สวนดุสิตโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่