close sticky

ไฟเขียวช่วยเพิ่มอีก 13 ล้านคน จ่ายเยียวยา 1,000 บาทสามเดือน

0
26 พ.ค. 63

เยียวยาเพิ่มกลุ่มเปราะบางอีก 3 กลุ่ม โดยการจ่ายเงินเยียวยาจะให้คนละ 1,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค.นี้


วันนี้ (26 พ.ค.2563) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


สำหรับกลุ่มเปราะบางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี จากครัวเรือนที่มีความยากจน 1.45 ล้านคน กลุ่มผู้สูงอายุ 9.66 ล้านคน และกลุ่มคนพิการ 2 ล้านคน รวมทั้งสามกลุ่มจำนวน 13 ล้านคน โดยการจ่ายเงินเยียวยาจะให้คนละ 1,000 บาทต่อเนื่อง 3 เดือน


ทั้งนี้จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค. โดยเป็นการจ่ายให้เพิ่มจากเงินอุดหนุนตามปกติที่ทั้ง 3 กลุ่มได้รับอยู่แล้ว คือ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม