นายกฯ ตั้ง "ซูเปอร์บอร์ด" ติดตามฟื้นฟูกิจการ  "การบินไทย"

นายกฯ ตั้ง "ซูเปอร์บอร์ด" ติดตามฟื้นฟูกิจการ "การบินไทย"

0
26 พ.ค. 63

นายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง "วิษณุ" นั่งเป็นประธาน "ซูเปอร์บอร์ดการบินไทย" เพื่อติดตามฟื้นฟูกิจการ


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 143/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ซูเปอร์บอร์ดการบินไทย เมื่อวานนี้ (25 พ.ค.)


โดยรายชื่อคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย


1. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ


2. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) เป็นกรรมการ


3. นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ


4. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการ


5. นายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นกรรมการ


6. นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ


7. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ


8. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ


9. นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ


40619880_1600044963435058_715_1


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- "การบินไทย" พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ หลังคลังขายหุ้นให้กองทุนวายุภักษ์
- หมดเครดิต! 2 รพ.ดัง งดรับใบส่งตัวพนักงาน "การบินไทย" หลังยื่นล้มละลาย
- เปิดตัวเลขเงินชดเชย "พนักงานการบินไทย" หากถูกเลิกจ้าง
- การบินไทยยังประกอบธุรกิจตามปกติแม้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ


คณะกรรมการชุดดังกล่าว มีอำนาจและหน้าที่ ได้แก่


- เป็นตัวแทนภาครัฐการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทย ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาลและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน


- ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ แก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของภาครัฐโดยไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล


- กลั่นกรอง ตรวจสอบ และอำนวยความสะดวกหรือประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และการดำเนินกิจกรรมของบริษัทการบินไทยตามที่การร้องขอและไม่ขัดต่อกฎหมาย


- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกฯ หรือ ครม.มอบหมาย และรายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อ ครม.เป็นระยะๆ

คำที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่