ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
วงเงินยังไม่เต็ม สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเกษตรกร จาก ธ.ก.ส. 10,000 บาท และขั้นตอนขอกู้ผ่าน Line

วงเงินยังไม่เต็ม สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเกษตรกร จาก ธ.ก.ส. 10,000 บาท และขั้นตอนขอกู้ผ่าน Line

0
24 พ.ค. 63

24 พ.ค. 2563 นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยความคืบหน้า โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน ของ ธ.ก.ส. หรือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงินกู้ 10,000 บาท ขณะนี้ยังไม่เต็มวงเงินปล่อยกู้ ผู้สนใจสามารถดำเนินการยื่นกู้ได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2563 หรือจนกว่าสินเชื่อเต็มวงเงินแล้ว


สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีรายละเอียดดังนี้
- วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน
- ไม่ต้องใช้หลักประกัน
- ระยะเวลาจ่ายสินเชื่อ ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 นัดทำสัญญาวันที่ 7 พ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63
- ระยะเวลาชำระ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้, กำหนดชำระคืนแล้วเสร็จภายใน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ และสามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น งวดชำระรายเดือน (24 งวด) ส่งชำระต่องวดประมาณ 429.17 บาท ราย 3 เดือน (8 งวด) 1,287.50 บาท ราย 6 เดือน (4 งวด) 2,575.00 บาท


คุณสมบัติผู้กู้
- เป็นเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ


ขั้นตอนการสมัครขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.อยู่แล้ว


159025732216

ขั้นตอนการสมัครขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส.


159025751750


ภาพจาก : baac.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่