close sticky

เปิดทรัพย์สิน "ช่อ พรรณิการ์" เป็น ส.ส. อู้ฟู่ขึ้น 6,000 บาท

53,744
19 พ.ค. 63

เปิดทรัพย์สินอดีต กก.บห.อนค. "ช่อ พรรณิการ์" มีทรัพย์สิน 3 ล้าน เงินเพิ่มช่วงเป็น ส.ส. 6,000 บาท
ขณะที่ พล.ท.พงศกร ยังหนี้ท่วม 23 ล้าน ส่วน "ปิยบุตร-สุรชัย-เจนวิทย์-จารุวรรณ" ขอขยายเวลายื่น


19 พ.ค. 2563 สำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่ง ส.ว.และ ส.ส. จำนวนรวม 9 ราย ระหว่างวันที่ 19 พ.ค.- 17 มิ.ย. กรณีพ้นตำแหน่ง 6 ราย ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่พ้นตำแหน่งในวันที่ 21 ก.พ. 2563 พร้อมกันทั้งหมด โดยประกอบด้วย น.ส.พรรณิการ์ วานิช แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 3,326,293 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 104,045 บาท เงินลงทุน 857,748 บาท ยานพาหนะ รถยนต์ 2 คัน มูลค่า 1,400,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 964,500 บาท หนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ รวม 559,091 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับตอนยื่นเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อวันที่ 25พ.ค.2562 ที่แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 3,319,567 บาท เท่ากับว่า น.ส.พรรณิการ์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 6,726 บาท


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ช่อ พรรณิการ์ คณะก้าวหน้า
- "ช่อ พรรณิการ์" ร่วม #ตามหาความจริง อ้างคำวินิจฉัยศาลฯ ทหารยิงประชาชน
-
 "ปารีณา" แจ้งจับ "คณะก้าวหน้า" โพสต์ใส่ร้าย นายกฯประยุทธ์
คณะก้าวหน้าสรุปยอดบริจาคคอนเสิร์ตออนไลน์ ได้ไป 7.2 ล้านบาท


ส่วน พล.ท.พงศกร รอดชมพู แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 10,936,970 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 778,207 บาท เงินลงทุน 1,353,400 บาท ที่ดิน 5,000,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,000,000 บาท ยานพหนะ 300,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 196,363 บาท ทรัพย์สินอื่น 309,000 บาท หนี้สินรวม 23,595,473 บาท โดบแบ่งเป็น เงินเบิกเกนบัญชี 40,498 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ 22,539,924 บาท โดยส่วนใหญ่หนี้สินจากการเป็นลูกหนี้ของพ.ท.หญิง ฐิติยา รังสิตพล ส่วนหนี้สินอื่น 1,015,050 บาท รวมมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 12,658,503บาท


ด้าน น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 7,427,518 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินผู้ยื่น 4,347,585 บาท โดยเป็นเงินฝาก 3,883 บาท เงินลงทุน 517,702 บาท ที่ดิน 1,540,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,500,000 บาท ยานพาหนะ 210,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 100,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 476,000 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 3,079,933 บาท ส่วนหนี้สินเป็นเงินเบิกเกนบัญชี เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวม 4,013,153 บาท


นายนิรามาน สุไลมาน แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 89,476,547 บาท แบ่งเป็นของผุ้ยื่น 8,151,237 บาท โดยเป็นเงินฝาก 111,237 บาท ที่ดิน 1,820,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,000,000 บาท ยานพาหนะ 220,000 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 81,307957 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มูลค่ากว่า 78,616,201 บาท และทรัพย์สินบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 17,352 บาท ส่วนหนี้สินเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 173,864 บาท ด้านนายชำนาญ จันทร์เรือง แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 66,670,307 บาท แบ่งเป็นของผู้ยื่น 26,784,975 บาท โดยเป็นเงินฝาก 166,975 บาท ที่ดิน 25,378,000 บาท 1,140,000 บาท ยานพาหนะ 100,000 บาท ทรัพย์สินคู่สมรส 39,885,332 บาท ส่วนใหญ่เป็นที่ดินมูลค่ากว่า 30,176,100 บาท หนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้จาก ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวม 799,319 บาท

ส่วน น.ส.เยาวลักษณ์ วงประภารัตน์ แจ้งมีทรัพย์สินรวม 4,522,936 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 15,436 บาท ที่ดิน 2,600,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 200,000 บาท ยานพาหนะ 170,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 337,500 บาท หนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น และหนี้บัตรเครดิต รวม 1,732,077 บาท


สำหรับกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ ที่เป็น ส.ส. ที่เหลือ ประกอบด้วย นายปิยบุตร แสงกนกกุล นายสุรชัย ศรีสารคาม นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ และน.ส.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ได้ยื่นขอขยายเวลาในการยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.


ส่วนกรณีของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาให้พ้น ส.ส. จากคดีถือหุ้นบริษัทวี-ลัค มีเดีย เมื่อปลายปี 2562 นั้น ตามคำพิพากษาของศาลถือว่านายธนาธรไม่มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่ง ส.ส. มาตั้งแต่ต้น ดังนั้นจึงไม่ต้องยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. ในกรณีพ้นจากตำแหน่ง แต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่