เปิดแล้ว! ยื่นอุทธรณ์ "เยียวยาเกษตรกร" ผ่าน 8 หน่วยงานส่วนภูมิภาค - เว็บไซต์

เปิดแล้ว! ยื่นอุทธรณ์ "เยียวยาเกษตรกร" ผ่าน 8 หน่วยงานส่วนภูมิภาค - เว็บไซต์

5,784
16 พ.ค. 63

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ ในกรณีที่พบปัญหาในโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ผ่านเว็บไซต์ และ 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค

วันนี้ (16 พ.ค.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้เกษตรกรยื่นอุทธรณ์ ในโครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะมีการโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ก.ค. 63 โดยเริ่มโอนแล้ว 1 ล้านรายวานนี้(15 พ.ค.) 

นายอนันต์ สุวรรณ์รัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำหรับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว แต่ประสบปัญหายังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากสาเหตุต่าง ๆ กระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดให้บริการ “ระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร” โดยสามารถโทรศัพท์สอบถาม หรือ เดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ได้แก่

1. สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
2. สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
4. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
5. เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 6. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
8. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เช็กเงินเยียวยาเกษตรกรได้ที่ www.moac.go.th ตรวสอบสิทธิ์ ผลการโอนที่นี่ที่เดียว
เช็กเลย! www.เยียวยาเกษตรกร .com โอนเยียวยา 5 พันวันนี้ 1 ล้านราย
เช็ก www.เยียวยาเกษตรกร.com แต่ไม่มีข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร เรามีคำตอบ!
เช็กเลย! ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 7 หน่วยงานหลัก มีสิทธิได้เงินเยียวยาลอตแรก 15 พ.ค.นี้


เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จะคอยตอบข้อซักถามต่าง ๆ และช่วยแก้ไขปัญหา หากมีปัญหาที่หน่วยงานในระดับพื้นที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะส่งเรื่องให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการแก้ไขภายใน 5 วัน และหากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก จะส่งเรื่องให้กับคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อไป


เกษตรกรที่ยื่นอุทธรณ์สามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปที่เว็ปไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th ตั้งแต่ 16 พ.ค. เป็นต้นไป


ทั้งนี้มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา ถือเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 8.33 ล้านราย ผ่านคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยา จำนวน 6.77 ล้านราย ซึ่งคาดว่าในกลุ่มที่ 1 จะสามารถรับเงินเยียวยาได้ครบทุกรายภายในวันที่ 25 พ.ค.63 นี้ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่