ราชทัณฑ์ปรับชั้น "นักโทษคดีอุกฉกรรจ์" อยู่ชั้นต่ำสุด ป้องกันออกมาก่อเหตุซ้ำ

ราชทัณฑ์ปรับชั้น "นักโทษคดีอุกฉกรรจ์" อยู่ชั้นต่ำสุด ป้องกันออกมาก่อเหตุซ้ำ

0
14 พ.ค. 63

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ประกาศปรับชั้นผู้ต้องขังคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญเข้าใหม่ ให้เป็นชั้นต้องปรับปรุงมาก หลังสังคมมองได้รับโทษน้อยกว่าที่ควร หวั่นออกมาก่อเหตุซ้ำ


พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดให้นักโทษเด็ดขาดมีลำดับชั้น คือ ชั้นเยี่ยม ชั้นดีมาก ชั้นดี ชั้นกลาง ชั้นต้องปรับปรุง และชั้นต้องปรับปรุงมาก ซึ่งแต่ละชั้นจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันในการได้รับประโยชน์และเงื่อนไขไม่เท่ากัน ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้นักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ทุกรายเป็นชั้นกลางทั้งหมด โดยไม่ได้มีการพิจารณาลักษณะคดี หรือพฤติการณ์ใดๆ ในการกำหนดชั้นของนักโทษดังกล่าว จึงทำให้นักโทษเด็ดขาดบางรายที่มาในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ หรือคดีร้ายแรงอื่นๆ แต่เป็นโทษครั้งแรกได้รับผลประโยชน์จากการเลื่อนชั้น และสามารถรับการพักการลงโทษ หรือลดวันต้องโทษ เหมือนกับผู้ต้องขังรายอื่นๆ จนทำให้ในอดีตการพักการลงโทษดังกล่าว เป็นประเด็นในสังคมว่ามีนักโทษบางรายก่อคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง แต่ได้รับโทษจริงน้อยกว่าที่ควรจะเป็นมาก และออกไปกระทำผิดซ้ำสร้างปัญหาให้กับสังคมอีกครั้ง


1589459810362


พ.ต.อ.ณรัชต์ เผยอีกว่า กรมราชทัณฑ์ จึงได้เสนอประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญ หรือคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่ให้จัดอยู่ในชั้นกลาง เว้นแต่กรณีนักโทษเด็ดขาดซึ่งกระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ คดีสะเทือนขวัญ หรือคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชน ให้จัดอยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมาก โดยความผิดที่เข้าข่ายจัดอยู่ในชั้นปรับปรุงมาก ประกอบด้วย ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย, ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน, ความผิดเกี่ยวกับเพศ, ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย, ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง, ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดฐานผลิตนำเข้าหรือส่งออก หรือผลิตนำเข้าหรือส่งออกเพื่อจำหน่ายหรือจำหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่าย ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ถึงตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต


1589459740883


“การพิจารณากำหนดให้เป็นชั้นที่ต่ำลง (ชั้นปรับปรุงมาก) จะเป็นผลให้การเลื่อนชั้นการพักการลงโทษ หรือลดวันต้องโทษช้าลง และต้องรับโทษยาวนานขึ้น ใกล้เคียงกับคำพิพากษาจากศาล ทำให้โอกาสออกไปกระทำผิดซ้ำลดลง นอกจากนี้ ในกระบวนการพักการลงโทษ ก็มีการพิจารณาที่เข้มข้นมากขึ้น ในการตรวจสอบนักโทษที่อาจก่อเหตุกระทำผิดซ้ำ เพื่อให้สังคมมั่นใจได้ว่านักโทษที่พ้นโทษออกไปได้รับโทษอย่างเหมาะสมแล้ว และสามารถปรับปรุงตัวได้อย่างแท้จริง”


พ.ต.อ ณรัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงการกำหนดชั้นดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยให้กับสังคมในกระบวนการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา และให้การปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมราชทัณฑ์ ในด้านการควบคุมแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อคืนคนดีสู่สังคมให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


165145

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่