พ่อเมืองปัตตานีเคาะมติปลดล็อก 25 หมู่บ้าน เปิดให้ละหมาด 204 มัสยิด เริ่มศุกร์ 15 พ.ค.นี้

พ่อเมืองปัตตานีเคาะมติปลดล็อก 25 หมู่บ้าน เปิดให้ละหมาด 204 มัสยิด เริ่มศุกร์ 15 พ.ค.นี้

0
13 พ.ค. 63

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.63 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวักปัตตานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 14/2563 ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี กล่าวขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน พี่น้องประชาชนทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19


773436


ทั้งนี้ส่งผลให้สถานการณ์จังหวัดปัตตานีคลี่คลายดีขึ้นเป็นลำดับ ครบ 22 วันไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ยังคงอยู่ที่ 91 ราย รวมถึง 3 อำเภอ ที่ไม่พบผู้ติดเชื้อภายในพื้นที่ คือ อ.ปะนาเระ อ.ยะหริ่ง และ อ.แม่ลาน แต่ได้เน้นย้ำให้มีการตรวจอย่างเข้มข้นเพิ่มเติม พร้อมติดตามผลปฏิบัติการคัดกรอง ณ ศูนย์คัดกรองกลางจังหวัด การส่งคนเข้ากักตัว Local Quarantine ในทุกอำเภอ ให้มีมาตรฐาน และกระจายความสมดุล


509499


นายไกรศร เปิดเผยว่า ในที่ประชุมมีมติ 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่ เรื่องการละหมาดวันศุกร์ ได้เห็นชอบตามมีมติเดิมว่า เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและกรรมการประจำมัสยิด ว่าจะอนุญาตให้มัสยิดไหนละหมาดได้บ้าง ซึ่งต้องเสนอความพร้อมมา ขณะนี้มี 204 มัสยิด เพียงเพิ่มเติมระเบียบ 2-3 เรื่อง คือ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยให้อิหม่านแต่ละมัสยิดเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับ และมีที่ปรึกษา 5 คน ประกอบด้วย ผู้แทนกรรมการอิสลาม ผู้แทนนายอำเภอ ผู้แทนสาธารณสุข ผู้แทนท้องถิ่น และผู้ใหญ่บ้านในท้องที่นั้น


145711


โดยจะเริ่มได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 พ.ค.63 เป็นต้นไป ในมัสยิดที่มีความพร้อม และไม่กีดกันมัสยิดใด แต่ให้ยืดเอาความพร้อมของมัสยิด และกรรมการอิสลามให้ความเห็นชอบ ก็สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการฯ


ส่วนอีกเรื่อง คือ การเปิดหมู่บ้านที่ถูกปิดไป 25 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 36 หมู่บ้าน ซึ่งจะครบ 28 วันตามมาตรฐานที่ได้ประเมิน หากไม่พบเชื้อและคนไข้เพิ่มเติมถึงวันที่ 18 พ.ค.63 ก็จะเป็นวันที่เปิดหมู่บ้านทั้งหมด พร้อมกันทุกหมู่บ้านตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.63 เป็นต้นไป ยกเว้นว่าในระหว่างนี้ หากมีหมู่บ้านไหนพบเชื้อเพิ่มเติม ก็จะปิดเฉพาะหมู่บ้านนั้น แต่คนที่พบเชื้อจะต้องอยู่ในหมู่บ้าน แต่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในสถานที่กักกัน หรือ local quarantine ก็สามารถเปิดหมู่บ้านได้ตามปกติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่