มติ ครม.เคาะแล้ว! เพิ่มเงินสมทบกองทุนบำนาญข้าราชการท้องถิ่น

มติ ครม.เคาะแล้ว! เพิ่มเงินสมทบกองทุนบำนาญข้าราชการท้องถิ่น

0
12 พ.ค. 63

มติ ครม.อนุมัติหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปี สมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท


วันนี้ (12 พ.ค.) มีรายงานว่า มติคณะรัฐมนตรี อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการหักเงินงบประมาณรายได้ประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นจากเดิมในอัตราร้อยละ 1 เป็นอัตราร้อยละ 2 และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอัตราบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น จากเดิมที่กำหนดในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท


กรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปี ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 200,000 บาท กรณีมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 400,000 บาท สำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือข้าราชการผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง มติ ครม.


- ลุ้น! ครม.เคาะวันนี้ คมนาคมเสนอกู้ 7 หมื่นล้าน อุ้ม "การบินไทย"
ผู้พิการเฮ! ครม.ไฟเขียวจ่ายเยียวยารายละ 1,000 บาท
- ครม.ไฟเขียว "เราไม่ทิ้งกัน" จ่าย 5,000 บาท เพิ่มเป็น 6 เดือน


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่