อัพเดตก่อนเดินทาง! เปิดมาตรการท่าอากาศยาน 9 แห่ง ที่มีเงื่อนไขการเดินทางเข้า - ออกจังหวัด และกักตัว

อัพเดตก่อนเดินทาง! เปิดมาตรการท่าอากาศยาน 9 แห่ง ที่มีเงื่อนไขการเดินทางเข้า - ออกจังหวัด และกักตัว

0
11 พ.ค. 63

กรมท่าอากาศยาน เผย มาตรการท่าอากาศยาน 9 แห่ง ที่มีเงื่อนไขการเดินทางเข้า - ออกจังหวัด และการกักตัว


จากกรณีที่มีการเปิดให้บริการของสายการบินที่เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา ผู้โดยสารที่จะเดินทางต้องตรวจสอบประกาศ หรือคำสั่งจังหวัดก่อนเดินทาง โดยขณะนี้มีท่าอากาศยาน 9 แห่ง ที่เปิดทำการบินโดยมีเงื่อนไขในการเข้า-ออกจังหวัด และการกักตัว ดังนี้  1. ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผู้ใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และภูเก็ต ที่เดินทางทางมาถึง จ.เชียงใหม่ ต้องกักตนเองในที่พัก 14 วัน และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเฝ้าระวังกักตนเอง และให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง

 2. ท่าอากาศยานน่านนคร ผู้ใดที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จะต้องรายงานตัวและกักตัว ณ ที่อยู่อาศัย เป็นเวลา 14 วัน

 3. ท่าอากาศยานพิษณุโลก ผู้ที่เดินทางมาท่าากาศยานพิษณุโลก ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
  - คนในจังหวัดพิษณุโลก หากกรณีพักอาศัยที่บ้าน ต้องกักตัวพร้อมบุคคลภายในบ้าน เป็นเวลา 14 วัน หรืออาจเลือกพักโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ Save Phitsanulok เป็นเวลา 14 วัน
  - กรณีคนต่างจังหวัด โดยมาลงเครื่องที่จังหวัดพิษณุโลก และจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่น ๆ ให้เดินทางออกจากจังหวัดได้ทันที และไม่สามารถให้แวะทำกิจกรรมใด ๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก
  - กรณีนักบิน และลูกเรือ ไม่สามารถให้เข้ามาทำธุระภายในจังหวัดพิษณุโลกได้ หากต้องการเข้าพัก ต้องเข้าพักโรงแรมที่กำหนดให้ เพื่อกักเก็บตัวเท่านั้น

 4. ท่าอากาศยานนครพนม
  - อนุญาตให้เฉพาะผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานเท่านั้น เข้าบริเวณพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารได้
  - ห้ามมิให้ต่างด้าวเข้ามาภายในจังหวัดนครพนมวิธีการใด ๆ กรณียกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมมอบหมายแทน

 5. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทุกคนที่เข้า จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เมื่อผู้กักตัว กักตัวครบ 14 วัน จะได้รับสติ๊กเกอร์ติดบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว)

 6. ท่าอากาศยานนราธิวาส ห้ามมิให้ประชาชนเดินทาง เข้า - ออก ข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จนกว่าสถานการณ์ Covid - 19 จะคลี่คลายลง

 7. ท่าอากาศยานกระบี่
  - ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้ามายังพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ เว้นแต่ ได้รับการยืนยันว่าผ่านการตรวจเชื้อ Covid - 19 จากพื้นที่ต้นทาง โดยจะให้แสดงหลักฐานการกักตัว ครบตามเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  - กรณีบุคคลที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจเชื้อ Covid - 19 จากพื้นที่ต้นทาง รวมถึงไม่มีเอกสารตามข้อแรก จะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว ณ สถานที่กักตัวตามที่อำเภอได้กำหนดไว้ให้ ตามระยะเวลาและมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยประชาชนต้องเป็นผู้จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายตามที่ราชการกำหนด

 8. ท่าอากาศยานตรัง ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดตรัง ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดตรัง ถ้าหากเป็นผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดตรัง ต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงในทุก ๆ กรณีที่ เข้า - ออก จำเป็นจะต้องมีใบรับรองแพทย์ อีกทั้งต้องมีหนังสือรับรองจากท้องทีต้นทาง และกักตัว 14 วัน

 9. ท่าอากาศยานระนอง ห้ามเดินทาง เข้า - ออก ทุกกรณี จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีการติดเชื้อ Covid - 19 ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจรับรองและออกให้ไม่เกิน 3 วัน


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่

close sticky