เช็กเลย! ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 7 หน่วยงานหลัก มีสิทธิได้เงินเยียวยาลอตแรก 15 พ.ค.นี้

เช็กเลย! ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 7 หน่วยงานหลัก มีสิทธิได้เงินเยียวยาลอตแรก 15 พ.ค.นี้

0
9 พ.ค. 63

เปิดข้อมูล 7 หน่วยงานเกษตร มีสิทธิได้เงินเยียวยาเกษตกร 5,000 บาท ลอตแรก 15 พ.ค.นี้


นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยเกี่ยวกับกรณี เงินเยียวยาเกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท แบ่งจ่าย 3 งวด ตั้งแต่เดือน พ.ค. ถึง ก.ค. 63 ว่า จะเริ่มจ่ายชุดแรกที่ส่งรายชื่อและตรวจสอบความซับซ้อนเรียบร้อยแล้วในวันที่ 15 พ.ค.นี้ และทยอยจ่ายไปเรื่อยๆ 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "เกษตรกร"


-"ตรวจสอบสถานะเกษตรกร" ด่วน! ปลัดเกษตรฯ ยืนยัน 15 พ.ค.เริ่มโอนเงินเยียวยาชุดแรก
- เช็กเลย! "เกษตรกรรับจ้าง" ก็มีสิทธิรับเงินเยียวยา 15,000
-"ตรวจสอบสถานะเกษตรกร" ก่อนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 15,000
-ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส.ต้องทำอย่างไร? เปิดเงื่อนไขเยียวยาเกษตรกร 15,000 ธนาคารอื่นก็รับเงินได้
-เช็กได้แล้ว! รายชื่อ "เกษตรกร" ที่ได้สิทธิ์รับ "เงินเยียวยา 15,000 บาท"
-เป็น "เกษตรกรรายใหม่" ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อน ทำอย่างไรถึงได้รับ 15,000


ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้รวบรวมการขึ้นทะเบียนของเกษตรกร จากหน่วยงานต่างๆ 7 หน่วยงาน ครอบคลุม 3 กระทรวง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง ได้แก่  1. กรมส่งเสริมการเกษตร : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช

  2. กรมประมง : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำ

  3. กรมปศุสัตว์ : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์

  4. กรมหม่อนไหม : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหมฯ

  5. การยางแห่งประเทศไทย : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราฯ

  6. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย : ขึ้นทะเบียนเกษตกรผู้ปลูกอ้อยฯ

  7. การยาสูบแห่งประเทศไทย : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่