สหภาพการบินไทย แถลงจุดยืนต้องเป็นหนึ่งเดียว

สหภาพการบินไทย แถลงจุดยืนต้องเป็นหนึ่งเดียว

1,794
8 พ.ค. 63

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี แถลงจุดยืนของสหภาพฯ ต่อกรณีแผนฟื้นฟูบริษัทฯ การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อความดังนี้


กราบเรียน ฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา


สืบเนื่องจากกระแสข่าวต่างๆ ในระยะเวลา 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา เกี่ยวกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆในเรื่องของ กระทรวงคมนาคม คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.) และการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563


สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ขอแสดงจุดยืนในการดูแล บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยเน้นในเรื่องของสถานะสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจ และการอยู่ร่วมกันของหน่วยงานทุกหน่วยงานของบริษัทฯและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์รวมถึงสวัสดิการของพนักงานบริษัทฯ ทุกท่านตามสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน


90263973_2549288588510686_750


อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ขอแสดงความเห็นด้วยกับการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร การเพิ่มรายได้ การลดค่าใช้จ่าย การกำจัดอิทธิพลทางการเมือง ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงการลดขนาดขององค์กรอย่างถูกต้องตามกฎหมายและด้วยความสมัครใจของพนักงาน ตามแผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และไม่กระทบกับสภาพการจ้างของพนักงานบริษัทฯ


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง "การบินไทย"


- การบินไทยยังประกอบธุรกิจตามปกติแม้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
- "การบินไทย" พ้นรัฐวิสาหกิจ ครม.ไฟเขียว ยื่นศาลล้มละลาย

- สหภาพแรงงานฯการบินไทย ร่อนแถลงการณ์ค้านมติลดสัดส่วน ก.คลังถือหุ้น
การบินไทยไขข้อข้องใจ พนักงานได้ตั๋วบินฟรีปีละ 7 ใบ?
ส.ส.ภูมิใจไทย ถามจะอุ้ม "การบินไทย" ไปเพื่ออะไร
สหภาพแรงงานการบินไทย ซัด "ทักษิณ" ต้นเหตุขาดทุนสะสมต่อเนื่อง


สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย และพนักงานบริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยขอแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการแปรรูปบริษัทฯ ด้วยการแบ่งแยกหน่วยธุรกิจ ของบริษัทฯออกจากกัน และ/หรือ มีผลให้บริษัท การบินไทย พ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากการบินไทย เป็นสายการบินแห่งชาติ และต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น


อนึ่งเพื่อความสมบูรณ์ของแผนฟื้นฟูในการทำให้บริษัทฯ ดำเนินไปตามแผนฯ สหภาพฯ ขอทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และ/หรือมีส่วนร่วมรับรู้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการปฎิบัติ เพื่อให้แผนฟื้นฟูนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์


จึงเรียนมาเพื่อแสดงจุดยืนของสหภาพฯ ให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ และสั่งการต่อไป


ขอแสดงความนับถืออย่างสูง


(นายนเรศ ผึ้งแย้ม)
ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย


96510470_3042908969102127_616

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวเด่นในหมวดหมู่