close sticky

“นาย นภัทร-ใบเฟิร์น พิมชนก” นำทีมนักแสดงรวมพลังแพ็คถุงยังชีพ เพียงพอ ก็พอเพียง

0
5 พ.ค. 63

s__62570507


s__62570504


มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ศูนย์การเจริญสติและหอศิลป์ร่วมสมัย รวมพลังคนบันเทิงเบื้องหน้าและเบื้องหลัง บรรจุถุงยังชีพ ตามโครงการมอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งครั้งนี้มีเหล่าคนบันเทิงจิตกุศล อาทินาย นภัทร เสียงสมบุญ /ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูรณ์ / ออม นรวรรณ เศรษฐรัตนพงศ์ / วราพรรณ ทรัพย์ธนะอุดม / นัฏฐา ลอยด์/ พิมพ์พกา เสียงสมบุญ /นฤมล พงษ์สุภาพ/ นิธิศ วงศืเหรียญไทย/ สิรภพ สมผล ร่วมกันบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของจำเป็นจำนวน 600 ถุง ณ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดฉะเชิงเทรา


 


s__62570506


 


 


 


s__62570509


 


 


s__62570508

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่