ปิด
ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่
เปิดคุณสมบัติ 3 ข้อ คืนภาษี "นิติบุคคล" ผ่าน "พร้อมเพย์"

เปิดคุณสมบัติ 3 ข้อ คืนภาษี "นิติบุคคล" ผ่าน "พร้อมเพย์"

1,013
4 พ.ค. 63

4 พ.ค. 63 เพจ "ไทยคู่ฟ้า" เผยถึงรายละเอียดกรณี กรมสรรพากรคืนเงินภาษีแก่นิติบุคคล
ผ่านระบบพร้อมเพย์ ชื่นชมเป็นมิติใหม่ ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล


ข้อความจาก เพจไทยคู่ฟ้า ระบุว่า มิติใหม่! คืนเงินภาษี "นิติบุคคล" ผ่านพร้อมเพย์
#ไทยคู่ฟ้า นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ เป็นต้นไป กรมสรรพากรจะคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์ ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการคืนเงินภาษีเงินได้ให้กับนิติบุคคล ส่งเสริมการทำธุรกรรมในยุคดิจิทัลให้เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น

คุณสมบัติของนิติบุคคล


1. เป็นนิติบุคคลที่มีพร้อมเพย์
2. มีเงินคืนภาษีไม่ถึง 100 ล้านบาท
3. ไม่เปลี่ยนแปลงสถานะนิติบุคคล

เมื่อนิติบุคคลมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้แล้ว กรมสรรพากรจะคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกไว้กับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ส่วนนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว จะได้รับเงินภาษีคืนเป็นเช็ค หรือโอนผ่านบัญชีธนาคารตามเดิม

การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment ซึ่งช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน และยังช่วยสนับสนุนแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th โทร. สายด่วน 1161 หรือติดต่อ สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ


373340


เปิดคุณสมบัติ 3 ข้อ คืนภาษี "นิติบุคคล" ผ่านพร้อมเพย์


ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่