ปิด
ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่ชมบังเกิดเกล้าย้อนหลัง ได้ที่
เช็กก่อนบิน! "5 จังหวัด" บินเข้าต้องกักตัว 14 วัน - มีเงื่อนไขเดินทาง

เช็กก่อนบิน! "5 จังหวัด" บินเข้าต้องกักตัว 14 วัน - มีเงื่อนไขเดินทาง

0
3 พ.ค. 63
 

 


นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวถึงการเปิดให้บริการของสายการบินที่เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบประกาศ หรือคำสั่งจังหวัดก่อนเดินทาง โดยขณะนี้มีท่าอากาศยาน 9 แห่ง ที่เปิดทำการบินโดยไม่มีเงื่อนไขในการเข้า-ออกจังหวัด ไม่ต้องกักตัว 14 วัน คือ จังหวัดตาก (แม่สอด), ลำปาง, ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, สกลนคร, อุดรธานี, อุบลราชธานี, นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี

 

ส่วนอีก 5 จังหวัดหากเดินทางไป ต้องมีมาตรการกักตัว 14 วัน ได้แก่ 1. พิษณุโลก- หากเป็นคนในพื้นที่ จ.พิษณุโลก กักตัวพร้อมบุคคลในบ้าน 14 วัน หรืออาจเลือกพัก ณ โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ Save Phisanulok 14 วัน- หากเป็นคนต่างจังหวัดมาลงเครื่อง ณ ท่าอากาศยานและจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอื่น ให้เดินทางออกจากจังหวัดทันที ไม่แวะทำกิจกรรมใด ๆ ภายในจ.พิษณุโลก

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
 2. บุรีรัมย์ ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางเข้าตั้งแต่ 1 พ.ค. จะต้องกักตัว 14 วัน หลังกักตัวจะได้สติกเกอร์ติดบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (บุคคลต่างด้าว) 3. กระบี่- ห้ามบุคคลภายนอกพื้นที่เข้ามาในจังหวัดเว้นแต่ได้รับการยืนยันผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่ต้นทาง โดยให้แสดงหลักฐานการกักตัว ครบระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด- หากยังไม่ได้ตรวจโควิด-19 หรือไม่มีเอกสารยืนยัน ต้องเข้าสู่กระบวนการกักกัน ณ สถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) ที่อําเภอ กําหนดไว้ ตามระยะเวลาและมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่ทางราชการกําหนด 4. ตรัง ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่จ.ตรัง หากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในจ.ตรัง ต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ทุกกรณีต้องมีใบรับรองแพทย์ และมีหนังสือรับรองจากท้องที่ต้นทาง และต้องกักตัว 14 วัน ในสถานที่ที่จังหวัดกำหนด 5. นครพนม ไม่อนุญาตให้ ญาติ ผู้มารับ-ส่ง เข้าในอาคาร ไม่ให้ต่างด้าวเข้าจ.นครพนมด้วยวิธีการใด ๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผวจ.

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 63)

ข่าวล่าสุด

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่