นายกฯ ตั้ง 13 ที่ปรึกษาผลกระทบเศรษฐกิจ-สังคมจากโควิด  พบ "หมอเหรียญทอง" ร่วมทีม

นายกฯ ตั้ง 13 ที่ปรึกษาผลกระทบเศรษฐกิจ-สังคมจากโควิด พบ "หมอเหรียญทอง" ร่วมทีม

0
2 พ.ค. 63

วานนี้ (1 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบุ 


เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำมำรถลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชำชนอย่างมีประสิทธิภาพในศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการ เสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องt_0008_001-scaled

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่