ยาดมโป้ยเซียน
ดอนเมืองกลับมาคึกคัก เปิดบินภายในประเทศวันแรก คุมเข้มโควิด-19

ดอนเมืองกลับมาคึกคัก เปิดบินภายในประเทศวันแรก คุมเข้มโควิด-19

0
1 พ.ค. 63

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ วันนี้ (1 พ.ค.63) เป็นวันแรก หลังหยุดให้บริการชั่วคราวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


โดยมีสายการบินกลับมาให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศรวม 3 สาย ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยท่าอากาศยานดอนเมืองเชื่อว่าหากสถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศไม่กลับมารุนแรง ความถี่ของเที่ยวบิน และการเปิดจุดบินจะมีมากขึ้น ทำให้การเดินทางภายในประเทศกลับมาคึกคัก โดยสายการบินจะประเมินสถานการณ์หลังจากนี้ไปอีก 1 สัปดาห์


95500640_1385673661628448_361


สำหรับมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ปฏิบัติตามประกาศ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ กำหนดให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะที่อยู่ในสนามบินและอยู่บนเครื่องบิน จัดเว้นระยะห่างที่นั่งพักคอยผู้โดยสาร และกำหนดเครื่องหมายแสดงตำแหน่งการยืนเข้าแถว เว้นระยะห่าง 1 เมตร (Social Distancing) นอกจากนี้ ยังได้วางพรมเช็ดเท้าชุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณหน้าประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร และหน้าประตูก่อนขึ้นเครื่องบิน รวมถึงบริเวณแนวทางเดินต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและบุคลากรทุกคน


95850937_1385673564961791_223


ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ และยังคงเข้มงวดในมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและผู้ที่จะผ่านเข้าไปภายในอาคารผู้โดยสาร (Terminal Screening) จะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน รวมถึงจำกัดการเปิดใช้งานช่องทางเข้า - ออก อาคารผู้โดยสาร ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ดังนี้


95377430_1385673461628468_492


อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ทดม. เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
- ชั้น 1 (ขาเข้าระหว่างประเทศ) เปิดทางเข้าเฉพาะประตู 1 เท่านั้น สำหรับทางออกให้ใช้ประตู 1 และ 6
- ชั้น 3 (ขาออกระหว่างประเทศ) เปิดทางเข้า - ออก เฉพาะประตู 1 เท่านั้น
- ผู้ที่ใช้สะพานเชื่อมจากโรงแรมอมารีแอร์พอร์ต สามารถเข้าอาคารผู้โดยสาร ได้เฉพาะที่ ชั้น 1 ประตู 1 เท่านั้น


อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ทดม. เปิดให้บริการ เวลา 04.30 น. - 21.00 น.
- ชั้น 1 (ขาเข้าภายในประเทศ) เปิดทางเข้าเฉพาะประตู 15 สำหรับทางออกให้ใช้ประตู 9 และ 14
- ชั้น 3 (ขาออกภายในประเทศ) เปิดทางเข้าเฉพาะประตู 10 และ 14 สำหรับทางออกให้ใช้ประตู 15


ทางเชื่อมระหว่างอาคารจอดรถ 7 ชั้น และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ทดม. กำหนดช่องทางการเข้า - ออก ดังนี้
- ชั้น 1 เปิดทางออกไปยังจุดบริการ TAXI ตั้งแต่เวลา 04.30 น. - 21.00 น.
- ชั้น 2 เปิดทางเข้า ตั้งแต่เวลา เวลา 04.30 น. - 21.00 น. สำหรับทางออกเปิด 24 ชั่วโมง
- ชั้น 3 เปิดทางเข้า-ออก ตั้งแต่เวลา 04.30 น. - 21.00 น.
- ชั้น 4 ปิดการใช้งาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่