เปิดหน้าที่หลัก 3 "การไฟฟ้า" ในประเทศไทย-ใครกำหนด "ค่าไฟ"

เปิดหน้าที่หลัก 3 "การไฟฟ้า" ในประเทศไทย-ใครกำหนด "ค่าไฟ"

0
20 เม.ย. 63

ไหนใครรู้บ้าง? "การไฟฟ้า" แต่ละแห่งของประเทศไทย ทำหน้าที่อะไร มาทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
 

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) : กฟผ. มีหน้าที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชน โดยผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

2. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) : การไฟฟ้านครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับประชาชน อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่บริการในปัจจุบันได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

 

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. : เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย ยกเว้นกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ

 

ส่วนหน่วยงานที่กำหนดราคาค่าไฟฟ้า ปรับราคาค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เราเรียกว่าค่า Ft คือ “คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)"

 

หน้าที่ของการไฟฟ้า
หน้าที่ของการไฟฟ้า


 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่