ปิด
ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่ชมเพลงนางย้อนหลัง ได้ที่
เปิดเกณฑ์ คนท่ีสามารถทบทวนสิทธิ์เยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" 5,000 บาท

เปิดเกณฑ์ คนท่ีสามารถทบทวนสิทธิ์เยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" 5,000 บาท

10,953
18 เม.ย. 63

ตามที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนรับการเยียวยาผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท แต่ปรากฎว่ามีคนจำนวนมากยังไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้


วันที่ 20 เม.ย. นี้ กระทรวงการคลังจึงจะเปิดให้ "ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์" หรือ "ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองกรณีเงินเยียวยา 5,000 บาท" ขอทบทวนสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน .com 


นอกจากนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้ที่กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยเข้าใจผิด เข้ามาขอทบทวนสิทธิ์เช่นเดียวกัน


ทั้งนี้เมื่อประชาชนลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์แล้ว กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังจะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จริง เพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ที่ลงทะเบียนไว้ โดยยืนยันว่าผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน


เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์
- "ยื่นอุทธรณ์" เราไม่ทิ้งกัน เตรียมเอกสาร 3 อย่างให้พร้อม
- เปิดเกณฑ์ คนท่ีสามารถทบทวนสิทธิ์เยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" 5,000 บาท
- ระบบแจ้งโอนเงินไม่สำเร็จ ต้องทำอย่างไร
- สถานะ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ” จะได้รับการแจ้งผลเมื่อใด


94258065_131135678504765_1577


เปิดเกณฑ์ทบทวนสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาทผ่านทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม

ข่าวเด่นในหมวดหมู่